• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
 • 770-472-9963

Công Bố Hôn Nhân Lần II

1. Bên Nam: Gioan Nguyễn Huy Cường
Cha: Phêrô Nguyễn Văn Thịnh
Mẹ: Têrêsa Trần Thị Kim Liễu Bên
Nữ: Maria Nguyễn Thị Kiều Trinh
Cha: Giuse Trần Thanh Quang
Mẹ: Maria Nguyễn Thị Thúy

2. Bên Nam: Paul Trần Tuấn Kỳ
Cha: Simon Trần Henry
Mẹ: Maria Hoàng Thị Luyến
Bên Nữ: Têrêsa Lai Kim Jennifer
Cha: Lai Sua
Mẹ: Võ Hương

1. Bên Nam: Giuse Nguyễn Thuận
Cha: Batôlômêô Nguyễn Lâm
Mẹ: Têrêsa Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Bên Nữ: Maria Phạm Thị Mỹ Trinh
Cha: Giuse Phạm Văn Ðốc
Mẹ: Maria Trần Thị Hoa

2. Bên Nam: Giuse Vũ Hùng Thanh
Cha: Giuse Vũ Khánh Thành
Mẹ: Têrêsa Nguyễn Thị Xuyến
Bên Nữ: Anna Nguyễn Ngọc Phương Thanh
Cha: Giuse Nguyễn Ðức Thắng
Mẹ: Rosa Nguyễn Thị Huyền Ngọc

Chương Trình Bầu Cử

Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ GXĐMVN Niên Khóa 2018-2022

 • Chúa Nhật 15-7-2018  
  • Cha Sở giới thiệu Ban Bầu Cử.
  • Ban Bầu Cử trình bày và giới thiệu cơ cấu Ban TV/HÐMV và thể thức bầu cử.

 • Chúa Nhật 05-8-201
  • Phát Phiếu Ðề Cử / Ứng Cử tại nhà thờ và  mang về để suy nghĩ, cầu nguyện, điền vào phiếu này và nộp lại trong các thùng phiếu hay các  rổ quyên tiền hoặc gửi về Văn Phòng GX trước ngày 19/8/2018.                                  

 • Chúa Nhật 19-8-2018
  •  Hạn chót thu phiếu Ðề Cử / Ứng Cử.
  •  Kiểm phiếu, Cha Sở xác nhận với các người được đề cử để lập thành danh sách những người sẽ được bầu là 20 vị.

 • Chúa Nhật 16-9-2018
  • Công bố, niêm yết danh sách Ðề Cử / Ứng Cử 20 vị . Gởi thư  và phiếu bầu cử về các gia đình để lựa chọn 7 trong  20 vị.

 • Thứ Bảy 22-9-2018
  • Các Ứng viên tĩnh tâm vào Thứ Bảy trước ngày Bầu Cử.

 • Chúa Nhật 23 -9-2018
  • Ngày bỏ phiếu Bầu Cử BTV-HÐMV (và kiểm các phiếu đã gởi về trước).

 • Chúa Nhật 30-9-2018
  • Thông báo kết quả Bầu Cử & sắp xếp các chức vụ BTV/HÐMV (hoặc Chúa Nhật 7-10-2018)

Ðiều kiện để được tự ra ứng cử hoặc được người khác đề cử

-Là thành viên tích cực trong Giáo Xứ có nghĩa là ghi danh gia nhập Giáo Xứ và tham gia trong việc dành thời giờ thờ phượng Chúa tại đây, dùng khả năng Chúa ban để phục vụ Chúa và mọi người, cũng như hy sinh dâng hiến tài chánh trong việc bảo quản, điều hành, xây dựng, và phát triển Giáo Xứ.  Nhất là tinh thần phục vụ Chúa và Giáo Xứ, cũng như sự nhiệt thành, hy sinh và quảng đại tích cực phục vụ là thành viên trong Ban Thường Vụ Hội Ðồng Mục Vụ (BTV-HÐMV)

- Tuổi tác: từ 18 tuổi trở lên có quyền đề cử và bỏ phiếu bầu cử cho người khác từ 25 tuổi trở lên.

- Từ 25 tuổi trở lên có quyền ra ứng cử hoặc được người khác đề cử, và bỏ phiếu cho người khác. Ghi chú: Sẽ không đề cử các thành viên trong Ban Bầu Cử, nếu phiếu đề cử có tên các thành viên này sẽ là phiếu bất hợp lệ. Có thể đề cử các thành viên BTV/HÐM các nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên không được đề cử các vị Chủ tịch đã phục vụ 2 nhiệm kỳ.

Các chức vụ trong BTV-HÐMV nhiệm kỳ 2018 - 2022 Thành phần, cơ cấu và nhiệm vụ của Ban TV/HÐMV.

Ban TV/HÐMV gồm

- Chủ tịch: Ðiều hành tổng quát các khối.
- Tổng Thư ký: Ghi chép và lưu giữ biên bản các buổi họp của Ban Thường vụ hay HÐMV nới rộng bao gồm các giáo họ, hội đoàn, ban ngành đoàn thể.
- PCT Khối Hành Chánh: Cập nhật các Ðơn Ghi Danh GX, chuyển đổi và ghi các  hồ sơ Bí Tích. - Chào mừng các gia đình mới gia nhập GX mỗi 3 tháng hay 6 tháng.
- PCT Khối Phượng Tự: Ðiều hành chung các lễ Chúa Nhật, lễ Trọng và Buộc, cũng như Ðại Hội hay lễ Truyền Thống và Văn Hóa như Tết Nguyên Ðán. - Ðiều hành các Ban TTV Hướng Dẫn, Ban TTV TT, TTV Ðọc Sách, các Ca Ðoàn.
- PCT Khối Truyền Giáo: Phụ trách các tổ chức bác ái như hỗ trợ người nghèo gặp khó khăn. Tham gia các sinh hoạt chung của Giáo Phận  hay những tôn giáo và giáo phái khác nhau. - PCT Sinh Hoạt GX: Tổ chức , điều hành chung các sinh hoạt chung của GX trong những dịp đặc biệt. Phối hợp các sinh hoạt riêng của Ðoàn thể hay ban ngành với sinh hoạt chung của GX.
- PCT Khối Bảo Trì Cơ Sở: Thành lập cá Ban Bảo Trì như điện, nước ,gas, mộc v.v… phụ giúp nhân viên Bảo Trì bán thời gian - Phác thảo kế hoạch bảo trì khẩn cấp hay theo định kỳ 3 hay 6 tháng.
- Ðặc trách Giáo Dục Ngành Trẻ do Thầy Sáu Phêrô Huỳnh Việt Hùng.Gồm Sinh hoạt TNTT - Trường Giáo Lý, Trường Việt Ngữ.
- Ðặc trách Giáo Dục Tráng Niên do Thầy Phêrô Bùi Chiến Thắng phụ trách gồm Khóa Dự Tòng dành cho người lớn và Khóa Chuẩn Bị Hôn Nhân Công Giáo.

Hai ngành Giáo Dục này đặc biệt nên không đề cử và không bầu.

nomination.png @ upload_files/PhieuDeCu_v2.pdf

[poster]Lịch Giáo Xứ 2018

lichGX2018.png @ upload_files/Lich2018.pdf

Kính thưa Qúy Anh Chị Hội Viên Lêgiô Maria. Hội Viên Lêgiô được hưởng Ơn Ðại Xá mỗi khi đọc lại Kinh Tuyên Hứa vào dịp LỄ ÐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI với các điệu kiện: Xưng Tội, Rước Lễ và cầu nguyện theo ý Ðức Giáo Hoàng.

Xin các Anh Chị Hội Viên Lêgiô Maria đọc riêng kinh Tuyên Hứa trong ngày lễ Chúa Thánh Thần, Thứ Tư ngày 15 tháng 08 năm 2018 để được hưởng Ơn Ðại Xá. Kính chúc Qúy Anh Chị được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần.

 

Thân ái,

Trưởng Hội: Phaolô Nguyễn Văn Kiếm

Quán Ăn Giáo Xứ

Quán ăn giáo xứ sẽ tạm nghỉ không nấu các món ăn chính như bún, phở trong ba tháng hè 6,7,8. Hàng tuần quán ăn vẫn bán các món ăn nhẹ như chè, café, bánh cuốn, chả, thịt heo rừng, và rau quả. Xin cộng đoàn tiếp tục ghé ủng hộ quán ăn để giáo xứ có thêm chút ngân quỹ.

TIẾN HÀNH BẦU CỬ BAN THƯỜNG VỤ HỘI ÐỒNG MỤC VỤ 2018-2022

Sau khi đã chính thức bổ nhiệm Ban Bầu Cử để tiến hành theo thời gian diễn tiến bầu cử Hội Ðồng Mục Vụ, tôi viết thư thông báo này với mục đích trình bầy những điểm quan trọng và xin mọi người cùng quan tâm ứng cử, hay đề cử các thành viên của Hội Ðồng Mục Vụ như sau:

1- Ban Bầu Cử được bổ nhiệm như sau:
- Ðaminh Ngô Bá Thừa (Trưởng Ban)
- Giuse Nguyễn Ðình Ðông
- Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Liễu
- Vinh Sơn Trần Hữu Quảng
- Tarsicius Ðặng Vũ Trấn
- Rosemary Nguyễn Thu Trinh
Tất cả các thành viên của Ban Bầu Cử không nằm trong danh sách được đề cử.  Ðiều đó có nghĩa là qúi vị có tên trên đây không được đề cử.  Nếu những phiếu đề cử nào có tên những người trên sẽ không hợp lệ theo nội qui bầu cử

2- Thành phần cơ cấu tổ chức của Hội Ðồng Mục Vụ:
- Chủ Tịch (Parish Council President)
- Tổng Thư Ký (General Secretary)
- Phó Chủ Tịch Khối Hành Chánh (Vice-President Administration Commission)
- Phó Chủ Tịch Khối Phượng Tự (Vice-President Worship Commission)
- Phó Chủ Tịch Khối Truyền Giáo (Vice-President Outreach Commission)
- Phó Chủ Tịch Sinh Hoạt Giáo Xứ (Vice-President Community Life Commission)
- Phó Chủ Tịch Khối Bảo Trì Cơ Sở (Vice-President Building Commission)
- Ðặc Trách Giáo Dục Ngành Trẻ (Religious Education for children from K-12) Thầy Sáu Huỳnh Việt Hùng (Không danh sách đề cử)
- Ðặc Trách Giáo Dục Người Lớn (Religious Education for adults) Thầy Bùi Chiến Thắng (Không danh sách đề cử)

3- Ðiều kiện để tự ra ứng cử hay được đề cử bởi người khác:
- Là thành viên tích cực trong Giáo Xứ có nghĩa là ghi danh gia nhập Giáo Xứ và tham gia trong việc dành thời giờ thờ phượng Chúa tại đây, dùng khả năng Chúa ban để phục vụ Chúa và mọi người, cũng như hy sinh dâng hiến tài chánh trong việc bảo quản điều hành, xây dựng, và phát triển Giáo Xứ.  Nhất là tinh thần phục vụ Chúa và Giáo Xứ, cũng như sự nhiệt thành, hy sinh và quảng đại tích cực phục vụ là thành viên trong Ban Thường Vụ Hội Ðồng Mục Vụ (BTV-HÐMV)
- Tuổi tác: từ 18 tuổi trở lên có quyền đề cử và bỏ phiếu bầu cử cho người khác từ 25 tuổi trở lên.
- Từ 25 tuổi trở lên có quyền ra ứng cử hoặc được người khác đề cử, và bỏ phiếu cho người khác.

4- Diển tiến bầu cử:
- Giới thiệu Ban Bầu Cử 
- Phát phiếu Ứng Cử hay Ðề Cử tại nhà thờ và mang về để suy nghĩ cầu nguyện điền vào phiếu này và nộp lại trong các thùng phiếu hay các rổ quyên tiền, hay ngay tại văn phòng.
- Danh sách ứng cử hay đề cử sẽ được xác nhận bởi Ban Bầu Cử và Cha Sở và làm thành danh sách được bầu là 20 vị.
- Công bố danh sách ứng cử hay đề cử 20 vị và gửi thư và phiếu bầu cử về các gia đình vào để lựa chọn 7 vị. 
- Các ứng cử viên hay đề cử viên sẽ tĩnh tâm vào ngày Thứ Bẩy 22/09/18 trước ngày bầu cử. - Ngày bỏ phiếu Bầu Cử BTV-HÐMV vào ngày Chúa Nhật 23/09/18 (kiểm các phiếu đã gửi về trước).
- Thông báo kết qủa Bầu Cử & Sắp xếp các chức vụ BTV-HÐMV vào Chúa Nhật 30/09/19 hay Chúa Nhật 07/10/18)

5- Kêu gọi phục vụ trong BTV-HÐMV: Vai trò của BTV-HÐMV thật là quan trọng trong Giáo Xứ vì là Hội Ðồng Cố Vấn của Cha Sở trong vai trò điều hành chung bao gồm các phương diện:
- Nắm vững số gia đình ghi danh và lứa tuổi để có những phương hướng đáp ứng nhu cầu, và phát triển trong tương lai.
- Gia tăng đời sống phụng vụ Thánh Lễ và những chương trình tĩnh tâm, hội thảo, đào sâu đời sống đức tin cho mọi người.
- Liên kết những hoạt động chung của Tổng Giáo Phận, cũng như của Cộng Ðồng người Việt hay các tôn giáo và giáo phái khác nhau ngay tại địa phương chung quanh
- Gia tăng các hoạt động ngay trong Giáo Xứ có tính cách văn hóa, truyền thống, và tập quán của người Công Giáo người Việt, cũng như liên kết các hoạt động của Hội Ðoàn hay các Ban.
- Ðóng góp công sức và tài năng cùng với việc bảo trì cơ sở vật chất hiện nay và phát triển trong tương lai theo những yêu cầu cụ thể. Tất cả những công việc nói trên đòi hỏi có một tổ chức vững chãi theo hướng dẫn của Hội Thánh cùng với Cha Sở lo cho các công việc chung bao gồm nhiều lãnh vực khác nhau đang diễn ra tại đây.  Chính vì thế, cá nhân tôi tha thiết kêu gọi mọi người:
- Cầu nguyện cho việc Bầu Cử Hội Ðồng Mục Vụ tại các gia đình và tại Giáo Xứ trong các Thánh Lễ Chúa Nhật và ngày thường.
- Quảng đại và hy sinh thêm cho Chúa và Hội Thánh khi ứng cử tham gia là một trong các thành viên của Hội Ðồng Mục Vụ; và nhất là khi đã được đề cử, nghĩa là cách gián tiếp thánh ý Chúa nói qua sự ưng thuận chung của đại đa số theo ngạn ngữ của người La Mã: "Ý dân là ý Chúa., " sẽ can đảm nhận lãnh sự đề cử của mọi người đang tín nhiệm nơi cá nhân đó.
- Tham gia và quan tâm cũng như  hỗ trợ cuộc Bầu Cử này của hết mọi thành phần Dân Thánh Chúa  vì Giáo Xứ mong muốn rằng tất cả những ứng cử viên hay đề cử viên nhận ra rằng họ được mọi người đặt sự tín nhiệm và tin tưởng,
- Một điều vô cùng quan trọng là cùng với họ sau khi đã được bầu cử vào Hội Ðồng Mục Vụ rồi, sẽ tiếp tục cộng tác để hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm đã được nêu ra của các thành viên mới trong Hội Ðồng Mục Vụ.
- Nói cách ngắn gọn, BTV-HÐMV thật vô cùng quan trọng trong vai trò cố vấn cùng với Cha Sở điều hành mọi công việc chung vì lợi ích bao gồm cả đời sống tâm linh là những con cái Chúa, trong những sinh hoạt đạo cũng như đời, để duy trì và phát triển không những gía trị tinh thần, mà còn cả cơ sở vật chất nữa.

Tôi xin đặt sự hướng dẫn tổ chức cuộc bầu cử BTV-HÐMV dưới sự che chở và cầu bầu của Mẹ Maria là Mẹ của Hội Thánh, của Giáo Xứ, cũng như của mỗi một thành viên Giáo Xứ, và tấm gương hy sinh can đảm trở thành nhân chứng cho đức tin và trung thành phục vụ Chúa và Hội Thánh của Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam. Thân kính trong Chúa chúng ta.

Lm. Phêrô Vũ Ngọc Ðức

Thứ Tư ngày 15 tháng 8 năm 2018, lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời là Bổn Mạng Giáo Họ Lên Trời. Toàn thể Giáo Xứ xin Chúc Mừng Bổn Mạng Giáo Họ và tất cả những ai nhận Mẹ làm Bổn Mạng. Nguyện xin Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria ban tràn hồng ân xuống trên các Thành Viên trong Giáo Họ và mọi người.

Giáo Xứ xin chúc mừng!

Lớp Học Anh Văn ESL

Tại Nhà Thờ St. Philip Benizi Ðc:
591 Flint River Road
Jonesboro, GA 30238
Ðt: 770-478-0178
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Có lớp học Anh Văn miễn phí dành cho người lớn từ 18 tuổi trở lên. Học 2 tối trong một tuần. Ðăng ký vào Lúc 7 giờ tối Thứ Ba ngày 14 tháng 8, và Thứ Năm 16/08/2018.  Lớp học bắt đầu từ  Thứ Ba ngày 21 thánh 8 năm 2018, 7:00 PM - 9:00 PM. Tại Hartmayer Educational Building.

Page 1 of 2
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree