• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
 • 770-472-9963

Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay

Sáng Thế Ký 2:7-9; 3:1-7; Rôma 5:12-19; Matthêô 4:1-11
Chủ đề: Chúa Giêsu chịu cám dỗ, nhưng không phạm tội.

Ngay bắt đầu Mùa Chay Thánh bằng nghi thức xức tro trong ngày Thứ Tư Lễ Tro, chúng ta nhận ra bản tính con người yếu đuối và rất dễ dàng sa ngã phạm tội trong lúc bị cám dỗ vì chúng ta được dựng nên từ cát bụi và sẽ trở về cùng bụi đất.  Càng ý thức thân phận tội lỗi và yếu hèn, chúng ta lại càng biết chạy đến với Chúa để không những chống trả sự cám dỗ, mà còn chiến thắng sự cám dỗ.

Bài đọc một cho chúng ta nhận ra chân lý của cặp nguyên tổ Ađam và Evà dù được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa cao trọng trên tất cả những tạo vật khác, nhưng phải biết khiêm tốn nhìn nhận chính mình là thụ tạo chứ không là "đấng tạo hóa."  Họ phải biết vâng phục Chúa đừng ăn trái cây biết lành biết dữ; nếu không tuân lệnh Thiên Chúa mà ăn trái cây này, họ nhận ra sự trần truồng, nghĩa là đã phạm tội cho nên trở thành xấu hổ. Họ đã đánh mất hết tính cách đơn sơ tinh tuyền ngay từ khi tạo dựng. 

Bài đọc hai cho chúng ta nhận ra sức mạnh để chiến thắng sự cám dỗ hay tội lỗi không lệ thuộc vào sức mạnh con người, mà dựa trên ân sủng của Chúa, nghĩa là lòng yêu thương của Chúa để lãnh nhận sức mạnh vượt thắng sự cám dỗ. Nếu đã trót phạm tội đối với chính Chúa, hay với người khác, chúng ta lại được Chúa xót thương và tha thứ vì lòng thương của Chúa, hay ân sủng còn vượt xa hơn hẳn tội lỗi của  chính cá nhân, hay của toàn thể thế giới.

Bài Phúc Âm cho chúng ta thấy Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong sa mạc sau khi ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày.  Có ba cơn cám dỗ xẩy ra cho Chúa bởi ma qủy.  Sự đói khát về chính thân thể của Chúa khi ma quỷ nói, "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi!" Hóa thành bánh để ăn cho khỏi đói mà thôi, nhưng bánh thật ăn khỏi đói phần thể xác không là thứ bánh mà Chúa Giêsu làm ra hay hóa ra khi Ngài đáp lại, "Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh (phần xác), nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra (thánh ý của Thiên Chúa hay phần hồn)" Sự ỷ nại vào quyền năng Thiên Chúa lại là điều mà ma qủy cám dỗ Chúa khi đem Ngài đặt trên nóc đến thờ và nói, "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi!" vì Thiên Chúa sẽ cho các Thiên Thần đỡ nâng Ngài nên chẳng bị rơi xuống và nếu có rơi xuống từ độ cao nóc đền thờ cũng sẽ không bị chết.  Nhưng Chúa Giêsu đối đáp và nói lại rằng "Ngươi chớ thử thách Ðức Chúa là Thiên Chúa của ngươi."  Ðừng ỷ nại hay đừng thử thách quyền năng Thiên Chúa mà làm liều vì Chúa chẳng cứu nổi người nào khi dám nghĩ và dám làm liễu lĩnh như vậy.

Cám dỗ của ma qủy khi đưa Chúa lên ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian vinh hoa lợi lộc, và dám bảo Chúa rằng "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi."  Thật là sự xúc phạm nặng nề đối với Chúa bởi chính Chúa dựng nên tất cả những thứ đó, kể cả ma quỷ là loài thụ tạo thiêng liêng mà Chúa dựng nên, nhưng đã sa ngã vì dám bằng Thiên Chúa.  Chính vì thế mà Chúa nói, "Xa tan kia, xéo đi!  Vì Ngươi phải bái lạy Ðức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi."

Muốn chiến đấu và thắng sự cám dỗ:

1- Sống liên kết với Lời Chúa suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật: của ăn của uống đích thực của con người.  Thử tưởng tượng bao nhiêu nạn nhân bệnh dịch Coronavirus hay Covid-19 đang sợ hãi lo lắng như thế nào mà chúng ta ít nhất cũng được bằng an và mạnh khỏe dù chúng ta cũng chẳng tốt lành hơn những người đó, hay có khi còn tội lỗi hơn họ nhiều.  Chỉ là ân sủng hay lòng thương của Chúa ban cho chúng ta mà thôi và ban tặng cách dồi dào nên cần phải cậy dựa trong sức mạnh của Chúa trong mọi trạng huống của cuộc đời lúc thành công may mắn, hay những lúc gian nan khốn khó của cuộc đời. 

2- Thực hành một điều gì đó mà chúng ta cần phải đặt ra trong đời sống:  có thể tham dự thêm một hay hai Thánh Lễ trong tuần, tham dự buổi đọc kinh Giáo Họ, hay gia đình, làm nhẹ đi gánh nặng hay thánh gía của người khác đang phải gánh chịu vì thói hư, tật xấu, tội lỗi của chính mỗi người chúng ta.  Biết xét mình ăn năn và thay đổi đời sống để làm nhẹ đi thánh giá của chính mình gây nên cho người khác.

3- Thực hành chế ngự đam mê của con người bằng chay tịnh:  giảm bớt những đòi hỏi ăn uống cách thái qúa, hy sinh hãm mình vì chúng ta không bao giờ làm chủ được tất cả mọi sự theo ý muốn của mình cả. Không sống buông thả và trầm mình theo như đòi hỏi nhu cầu của bản năng hay tội lỗi, mà là một người con Thiên Chúa.  Nói cách khác không tự tìm kiếm sự đau khổ, nhưng là chấp nhận sự đau khổ hay thánh gía trong cuộc sống như là sự hiệp thông với sự đau khổ của chính Chúa mang lại ơn cứu rỗi cho mỗi người.

4- Làm một vài việc bác ái cách cụ thể: bớt tiêu sài cho chính mình, dành dụm hay tiết kiệm giúp đỡ người khác mà chúng ta may mắn gặp được trong cuộc sống.  Sống tinh thần bái ái nghĩa là yêu thương giúp đỡ người khác cách cụ thể.

Chúng ta mỗi người phải biết noi gương Chúa Giêsu dù Ngài phải chịu cám dỗ bởi ma qủy, nhưng đã không phạm tội.  Chúng ta ai cũng phải chịu cám dỗ mỗi người cách khác nhau, nhưng nếu có ơn Chúa trợ giúp, chúng ta sẽ chiến đấu và chiến thắng cám dỗ.  Mà nếu có phạm tội khi bị cám dỗ, chúng ta lại biết ăn năn, sám hối, xin Chúa thứ tha, và tiếp tục sửa đổi đời sống mỗi ngày.

Lm. Phêrô Vũ Ngọc Ðức

Theo hướng dẫn của Tổng Giáo Phận và dựa trên Giáo Luật (Khoản 537), Hội Ðồng Tài Chánh phải được thành lập để giúp Cha Sở điều hành tài sản chung của Giáo Xứ.  Riêng tại Giáo Xứ đã có Hội Ðồng Tài Chánh trong những thời gian trước từ lúc bắt đầu thành lập Giáo Họ tại Forest Park, rồi trở thành Giáo Xứ Tòng Nhân như hiện nay tại Rieverdale.  Trong thời gian Ðức Ông Francis Phạm Văn Phương, nguyên Cha Sở đã chuyển giao lại Hội Ðồng Tài Chành cho tới khi tôi được bổ nhiệm chính thức làm Cha Sở năm 2016 khi ngài được sự chấp thuận của Ðức Tổng Giám Mục Gregory cho nghỉ hưu.

Sau khi được bổ nhiệm, tôi vẫn lưu nhiệm Hội Ðồng Tài Chánh cho tới thời gian này khi nhận thấy cần thiết phải bổ túc thêm các thành viên cho đầy đủ, và nhất là bổ nhiệm vị Chủ Tịch mới cho nhiệm khóa tới này trong thời gian bốn năm.  Trong những tháng vừa qua, một mặt trao đổi ý kiến của những người có khả năng chuyên môn, và kêu gọi tinh thần hy sinh quảng đại phục vụ Chúa và Hội Thánh; mặt khác, dựa trên những đề nghị hữu ích của nhiều người được tham khảo theo nhiều khía cạnh khác nhau, tôi chính thức thông báo tới mọi thành viên Giáo Xứ Hội Ðồng Tài Chánh như sau:

 1. Ông Giuse Nguyễn Tiến Hùng (Chủ Tịch)
 2. Ông Phêrô Cao Thế Hùng
 3. Ông Vicentê Ðinh Ðức Hạnh
 4. Ông Phanxicô Xaviê Nguyễn Trí Kevin
 5. Bà Têrêsa Phương Uyên Nguyễn
 6. Bà Maria Trương Thơ Thơ

Ngoài những thành viên chính thức Hội Ðồng Tài Chánh này, vẫn còn có một số vị đang cùng làm việc tại các tiểu ban bao gồm: kiểm ngân, sổ sách, và kế toán.  Nói chung, Hội Ðồng Tài Chánh bao gồm nhiều thành phần và kinh nghiệm chuyên môn khác nhau, cũng như tinh thần mong muốn xây dựng Giáo Xứ trong nhiệm khóa này.  Sau khi Hội Ðồng Tài Chánh chính thức được thành lập và phong nhậm trong Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 01/03/2020, sẽ chính thức kêu gọi thêm những người thiện nguyện làm việc phục vụ Giáo Xứ.

Tôi xin hết lòng tri ân tất cả thiện chí của tất cả mọi thành viên Hội Ðồng Tài Chánh nhiệm khóa này đã chấp thuận sự bổ nhiệm, và mong muốn rằng còn nhiều thiện nguyện viên khác nữa cũng tham gia trong tương lai.

Nguyện xin Chúa chúc phúc lành và thánh hóa cho tất cả cho sự hy sinh cao qúi mong muốn dùng khả năng của Chúa ban để trở thành người quản lý tốt biết dùng thời giờ, khả năng chuyên môn, và dâng hiến tài chánh xây dựng Hội Thánh Chúa trên trần gian.

Lm. Phêrô Vũ Ngọc Ðức, Cha Sở

Chỉnh Lại Đồng Hồ

Ðể mọi người dễ nhớ, trước khi đi ngủ tối Thứ Bảy tuần tới (07/03/2020), mọi đồng hồ vặn nhanh lên một giờ, để hoàn chỉnh và phù hợp với thời giờ mới gọi là: "Saving time". Hằng năm việc đổi giờ cho phù hợp với tiêu chuẩn thời giờ mới và tiết kiệm năng lượng thường xảy ra vào tháng 3 và tháng 11. Vì thế, Mùa Xuân sẽ bắt đồng hồ nhanh lên một giờ vào Chúa Nhật Thứ Hai của tháng 3. Rồi vào Mùa Thu sẽ bắt đồng hồ chậm lại 1 giờ vào Chúa Nhật Thứ Nhất của tháng 11. Xin Ông Bà Anh Chị Em nhớ và thực hiện.

Công Bố Hôn Nhân Lần II

Bên Nam: Gioan Vũ Tường Lâm (Hapeville, GA)
Cha: Nguyễn Tường Bảo
Mẹ: Anna Vũ Thị Soa
Bên Nữ: Maria Ðinh Thị Diệu (Bùi Chu, VN)
Cha: Giuse Ðinh Văn Bảo
Mẹ: Maria Ðinh Thị Ngoãn

Tháng Kính Thánh Giuse

Thánh Giuse là Bổn Mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là "con của Bác thợ mộc". Vì thế, tại trường học của Thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết gia trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.

mc2020.png @ upload_files/chuongtrinhphuongvutuanthanh2020.pdf

[poster]Lịch Giáo Xứ 2020

lichGX2020.png @ upload_files/Lich2020.pdf

Giáo Họ Mân Côi

Lịch đọc kinh Chúa Nhật lúc 4 giờ chiều hằng tuần:

 • Chúa Nhật 01 tháng 3 năm 2020 tại nhà anh chị Bùi Mai Quốc Tuấn. Ðịa chỉ :
  805 Bridle Cove
  Stockbridge 30281
  Ðiện thoại : 404 921 7764

 • Chúa Nhật 8 tháng 3 năm 2020 tại nhà anh chị Nguyễn văn Chung Ðịa chỉ:
  203 Memory Ln
  Stockbridge 30281
  Ðiện thoại: 404 643 6626

 • Chúa Nhật 15 tháng 3 năm 2020 tại nhà anh chị Sáng Mai. Ðịa chỉ:
  537 Winter View Way
  Stockbridge 30281
  Ðiện thoại: 404 509 5215

 Mong sự hiện diện của quí vị.

Page 1 of 2
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree