• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
  • 770-472-9963
Tài Chánh

Tài Chánh (1)

Báo Cáo Tài Chánh Hàng Tuần

Quỹ Điều Hành Số Tiền Giáo Xứ Cần Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Dư/Thiếu
Tuần Lễ 05/06 Tháng 08 2017 $13,500 $11,427 Thiếu - $2,073
Tính từ ngày 01 tới 06 tháng 08, 2017 $13,500 $11,427 Thiếu - $2,073
Tính từ ngày 01 tháng 7, 2017 tới nay
$81,000 $66,858 Thiếu - $14,142
Lễ Quyên Lần 2
     
Quỹ Xây Dựng
Số Tiền Dâng Hiến
Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Tổng Số Tiền Dự Án
Tuần Lễ 05/06 Tháng 08 2017 $ $3,641,144 $4,300,00
Quán Ăn Giáo Xứ
Tổng số tiền đã nhận được
Tuần Lễ 06 Tháng 08, 2017 $
Tính từ ngày 01/07/2017 - 06/08/2017
$9,640
Lạc Quyên Hàng Năm cho ĐTGM
Số tiền ấn định năm 2017
Số tiền đã nhận được
Số gia đình đóng
Tuần Lễ 05/06 Tháng 08 2017 $37,200 $19,858 159

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree