• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
  • 770-472-9963
Tài Chánh

Tài Chánh (1)

Báo Cáo Tài Chánh Hàng Tuần

Quỹ Điều Hành Số Tiền Giáo Xứ Cần Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Dư/Thiếu
Tuần Lễ 13/14 Tháng 04 2019 $13,500 $11,545 $1,955
Tính từ ngày 01 tới 14 tháng 04, 2019 $27,000 $26,428 $573
Tính từ ngày 01 tháng 7, 2018 tới nay
$567,000 $580,564 $13,564
Lễ Quyên Lần 2
     
Quỹ Xây Dựng
Số Tiền Dâng Hiến
Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Tổng Số Tiền Dự Án
Tuần Lễ 13/14 Tháng 04 2019   $3,684,954 $4,300,00
Quán Ăn Giáo Xứ
Tổng số tiền đã nhận được
Tháng 03, 2019 $13,232
Tính từ ngày 07/2018 tới tháng 02/2019
$109,565
Lạc Quyên Hàng Năm cho ĐTGM
Số tiền ấn định năm 2019
Số tiền đã nhận được
Số gia đình đóng
Tuần Lễ 13/14 Tháng 04 2019 $53,600 $9,852 82

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree