• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
  • 770-472-9963
Tài Chánh

Tài Chánh (1)

Báo Cáo Tài Chánh Hàng Tuần

Quỹ Điều Hành Số Tiền Giáo Xứ Cần Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Dư/Thiếu
Tuần Lễ 09/10 Tháng 06 2018 $13,500 $12,315 $1,185
Tính từ ngày 01 tới 10 tháng 06, 2018 $27,000 $26,399 $601
Tính từ ngày 01 tháng 7, 2017 tới nay
$675,000 $642,324 $32,676
Lễ Quyên Lần 2
     
Quỹ Xây Dựng
Số Tiền Dâng Hiến
Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Tổng Số Tiền Dự Án
Tuần Lễ 09/10 Tháng 06 2018   $3,672,454 $4,300,00
Quán Ăn Giáo Xứ
Tổng số tiền đã nhận được
Tháng 05, 2018 $10,145
Tính từ ngày 07/2017 tới tháng 05/2017
$128,918
Lạc Quyên Hàng Năm cho ĐTGM
Số tiền ấn định năm 2017
Số tiền đã nhận được
Số gia đình đóng
Tuần Lễ 09/10 Tháng 06 2018 $48,000 $14,002 110

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree