• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
  • 770-472-9963
Tài Chánh

Tài Chánh (1)

Báo Cáo Tài Chánh Hàng Tuần

Quỹ Điều Hành Số Tiền Giáo Xứ Cần Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Dư/Thiếu
Tuần Lễ 07/08 Tháng 03 2020 $13,500 $12,896 $604
Tính từ ngày 01 tới 08 tháng 03, 2020 $27,000 $25,866 $1,134
Tính từ ngày 01 tháng 7, 2019 tới nay
$486,000 $501,005 $15,005
Lễ Quyên Lần 2
  $2,811  
Quỹ Xây Dựng
Số Tiền Dâng Hiến
Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Tổng Số Tiền Dự Án
Tuần Lễ 07/08 Tháng 03 2020   $3,691,554 $4,300,00
Quán Ăn Giáo Xứ
Tổng số tiền đã nhận được
Tháng 02, 2019 $16,310
Tính từ ngày 07/2019 tới tháng 02/2019
$88,729
Lạc Quyên Hàng Năm cho ĐTGM
Số tiền ấn định năm 2019
Số tiền đã nhận được
Số gia đình đóng
Tuần Lễ 07/08 Tháng 03 2020 $54,900 $890 9

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree