• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
  • 770-472-9963
Tài Chánh

Tài Chánh (1)

Báo Cáo Tài Chánh Hàng Tuần

Quỹ Điều Hành Số Tiền Giáo Xứ Cần Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Dư/Thiếu
Tuần Lễ 05/06 Tháng 10 2019 $13,500 $18,260 $4,760
Tính từ ngày 01 tới 06 tháng 10, 2019 $13,500 $18,260 $4,760
Tính từ ngày 01 tháng 7, 2019 tới nay
$189,000 $176,725 $12,275
Lễ Quyên Lần 2
  $2,492  
Quỹ Xây Dựng
Số Tiền Dâng Hiến
Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Tổng Số Tiền Dự Án
Tuần Lễ 05/06 Tháng 10 2019  $100 $3,690,574 $4,300,00
Quán Ăn Giáo Xứ
Tổng số tiền đã nhận được
Tháng 09, 2019 $13,440
Tính từ ngày 07/2019 tới tháng 09/2019
$26,490
Lạc Quyên Hàng Năm cho ĐTGM
Số tiền ấn định năm 2019
Số tiền đã nhận được
Số gia đình đóng
Tuần Lễ 05/06 Tháng 10 2019 $53,600 $28,657 237

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree