• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
  • 770-472-9963
Tài Chánh

Tài Chánh (1)

Báo Cáo Tài Chánh Hàng Tuần

Quỹ Điều Hành Số Tiền Giáo Xứ Cần Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Dư/Thiếu
Tuần Lễ 10/10 Tháng 02 2018 $13,500 $9,229 $4,271
Tính từ ngày 01 tới 11 tháng 02, 2018 $27,000 $23,690 $3,310
Tính từ ngày 01 tháng 7, 2017 tới nay
$445,500 $423,683 $21,817
Lễ Quyên Lần 2
     
Quỹ Xây Dựng
Số Tiền Dâng Hiến
Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Tổng Số Tiền Dự Án
Tuần Lễ 03/04 Tháng 02 2018   $3,661,544 $4,300,00
Quán Ăn Giáo Xứ
Tổng số tiền đã nhận được
Tháng 01, 2018 $8,593
Tính từ ngày 07/2017 tới tháng 01/2017
$82,477
Lạc Quyên Hàng Năm cho ĐTGM
Số tiền ấn định năm 2017
Số tiền đã nhận được
Số gia đình đóng
Tuần Lễ 10/11 Tháng 02 2018 $48,000 $4,327 36

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree