• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
  • 770-472-9963
Tài Chánh

Tài Chánh (1)

Báo Cáo Tài Chánh Hàng Tuần

Quỹ Điều Hành Số Tiền Giáo Xứ Cần Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Dư/Thiếu
Tuần Lễ 14/15 Tháng 10 2017 $13,500 $14,208 $708
Tính từ ngày 01 tới 15 tháng 10, 2017 $40,000 $41,633 $1,133
Tính từ ngày 01 tháng 7, 2017 tới nay
$216,000 $199,821 $16,179
Lễ Quyên Lần 2
     
Quỹ Xây Dựng
Số Tiền Dâng Hiến
Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Tổng Số Tiền Dự Án
Tuần Lễ 14/15 Tháng 10 2017 $500 $3,644,644 $4,300,00
Quán Ăn Giáo Xứ
Tổng số tiền đã nhận được
Tháng 09, 2017 $14,621
Tính từ ngày 07/2017 tới tháng 08/2017
$38,736
Lạc Quyên Hàng Năm cho ĐTGM
Số tiền ấn định năm 2017
Số tiền đã nhận được
Số gia đình đóng
Tuần Lễ 14/15 Tháng 10 2017 $37,200 $29,138 230

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree