• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
  • 770-472-9963
Tài Chánh

Tài Chánh (2)

Báo Cáo Dâng Hiến Tài Chánh Năm 2017

Công việc điều hành trong Giáo Xứ cũng là sinh hoạt chung trong đời sống trần thế theo giòng chuyển động thời gian.  Trong năm vừa qua, tất cả mọi thành viên đã tích cực yiểm trợ dâng hiến để việc điều hành, bảo trì, và phát triển chung một cách tốt đẹp. 

Hội Ðồng Tài Chánh đã ghi nhận được tất cả sự dâng hiến này theo hệ thống bao thư lạc quyên trong các Thánh Lễ Chúa Nhật, hay cũng được gửi về Văn Phòng Giáo Xứ bằng bưu điện, và gửi thư báo cáo lại cho các cá nhân, và gia đình theo để tiện việc theo dõi chính xác, cũng như có thể dâng hiến gia tăng trong những tuần cuối cùng của năm nay.

Kính xin các cá nhân và gia đình hãy dùng một vài phút đọc lại báo cáo tài chánh này xem có đúng như sự dâng hiến hay không.  Nếu có sự sai xót nào xẩy ra trong bản báo cáo này, xin vui lòng liên lạc với Hội Ðồng Tài Chánh để kịp thời sửa lại cho chính xác. 

Báo cáo dâng hiến tài chánh chính thức dùng vào việc khai thuế sẽ được gửi ra trong Tháng Giêng năm 2018. Trong thời gian này giúp cho việc tổng kết tài chánh dâng hiến năm 2017, mỗi thành viên Giáo Xứ có thể lưu ý những điều nhắc nhở lại cam kết dâng hiến tài chánh dưới đây như sau:

1- Xin cá nhân và gia đình có công ăn việc làm mỗi tuần xin dâng hiến khoảng 20 mĩ-kim, cũng có thể dâng hiến cao hơn con số mục tiêu này tuỳ theo khả năng tài chánh Chúa ban cho mỗi cá nhân hay gia đình.  Gia tăng dâng hiến nnày cũng giúp cho các cá nhân và gia đình khá còn có khó khăn riêng mà chưa thể thực hiện được cam kết này.

2- Cá nhân và gia đình nào chưa thể thực hiện mức tối thiểu này khoảng 20 mĩ-kim hằng tuần, chúng ta có thể bắt đầu mức nào có thể thực hiện được, rồi tập theo thói quen gia tăng dần dần trong năm.

3- Xin dùng hệ thống bao thư đã in sẵn địa chỉ và gửi lại cho văn phòng Giáo Xứ hay bỏ vào trong các rổ quyên tiền trong các Thánh Lễ Chúa Nhật.  Làm như vậy chúng ta tập được thói quen tốt lành khi tham dự Thánh Lễ có sự chuẩn bị để dâng lại cho Chúa phần tài chánh do công lao khó nhọc, vất vả làm lụng trong cuộc sống.

4- Nếu các cá nhân và gia đình nào mới di chuyển tới Giáo Xứ và muốn ghi danh để sinh hoạt phụng thờ Chúa tại đây, Giáo Xứ hết lòng cảm tạ và xin cùng cộng tác với nhau để xây dựng nước Chúa trên trần gian.  Xin lấy các mẫu đơn ghi danh để cùng gia nhập và hưởng các quyền lợi thiêng liêng cũng chung tay góp sức với tất cả thành phần Dân Thánh Chúa.

5- Nếu cá nhân và gia đình di chuyển và thay đổi địa chỉ, xin vui lòng báo lại Văn Phòng để cập nhật các địa chỉ tránh sự thất lạc và tốn kém trong việc gửi thư mà không có người nhận. Tóm lại, việc dâng hiến tài chánh phát xuất từ tâm tình yêu mến, biết ơn, và quảng đại dâng hiến lại cho Chúa phần trăm mà chính Chúa trao ban cho mỗi người qua công việc làm ăn và sinh sống.  Chúng ta tin tưởng chính Chúa sẽ gia tăng thêm gấp bội phần cho người quản lý tốt lành và trung tính biết dùng tài chánh đúng cách.  Mỗi người đều mong  muốn chính Chúa gia tăng phần ân thưởng tài chánh ngay trong cuộc sống trần thế, hay là phần thưởng hạnh phúc nước Trời đời sau.  Hãy để cho Chúa cơ hội làm gia tăng lòng quảng đại của chính Ngài dành cho mỗi người!

Nguyện xin Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Các Thánh Tử Ðạo gìn giữ mọi gia đình bằng an, hạnh phúc, hăng say và nhiệt thành phụng thờ Chúa, và thắt chặt tinh thần yêu thương và quảng đại dâng hiến cho Chúa ngay tại Giáo Xứ.

Thân Kính Trong Chúa Chúng Ta,
Lm. Phêrô Vũ Ngọc Ðức, Chánh Sở

Báo Cáo Tài Chánh Hàng Tuần

Quỹ Điều Hành Số Tiền Giáo Xứ Cần Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Dư/Thiếu
Tuần Lễ 02/03 Tháng 12 2017 $13,500 $14,745 $1,245
Tính từ ngày 01 tới 03 tháng 12, 2017 $13,500 $14,745 $1,245
Tính từ ngày 01 tháng 7, 2017 tới nay
$310,500 $295,965 $14,535
Lễ Quyên Lần 2
     
Quỹ Xây Dựng
Số Tiền Dâng Hiến
Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Tổng Số Tiền Dự Án
Tuần Lễ 02/03 Tháng 12 2017 $10,000 $3,654,744 $4,300,00
Quán Ăn Giáo Xứ
Tổng số tiền đã nhận được
Tháng 11, 2017 $11,443
Tính từ ngày 07/2017 tới tháng 11/2017
$60,647
Lạc Quyên Hàng Năm cho ĐTGM
Số tiền ấn định năm 2017
Số tiền đã nhận được
Số gia đình đóng
Tuần Lễ 02/03 Tháng 11 2017 $37,200 $38,643 310

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree