• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
  • 770-472-9963
Tài Chánh

Tài Chánh (1)

Báo Cáo Tài Chánh Hàng Tuần

Quỹ Điều Hành Số Tiền Giáo Xứ Cần Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Dư/Thiếu
Tuần Lễ 01/02 Tháng 12 2018 $13,500 $12,820 $681
Tính từ ngày 01 tới 02 tháng 12, 2018 $13,500 $12,820 $681
Tính từ ngày 01 tháng 7, 2018 tới nay
$310,500 $311,711 $1,211
Lễ Quyên Lần 2
     
Quỹ Xây Dựng
Số Tiền Dâng Hiến
Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Tổng Số Tiền Dự Án
Tuần Lễ 01/02 Tháng 12 2018   $3,684,254 $4,300,00
Quán Ăn Giáo Xứ
Tổng số tiền đã nhận được
Tháng 11, 2018 $17,918
Tính từ ngày 07/2018 tới tháng 10/2018
$58,509
Lạc Quyên Hàng Năm cho ĐTGM
Số tiền ấn định năm 2017
Số tiền đã nhận được
Số gia đình đóng
Tuần Lễ 01/02 Tháng 12 2018 $48,000 $39,962 302

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree