• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
 • 770-472-9963

Nội Quy Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam

Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam tại Atlanta đã được thành lập do quyết định của Toà Tổng Giám Mục Atlanta ngày 24 tháng 10 năm 1998 là một Giáo Xứ Tòng Nhân (Ethnic Parish) (Người Việt Công Giáo), dựa trên các khoản luật của Giáo Luật và những hướng dẫn của Hội Thánh Công GIáo, cũng như Tổng Giáo Phận Công Giáo Atlanta.

Giáo Xứ bao gồm những thành viên không những nói tiếng Việt mà còn tự nguyện liên kết lại với nhau trong tình đoàn kết là những người con cái Thiên Chúa, tương thân và tương trợ làm thành một đại gia đình Dân Chúa dưới sự lãnh đạo của các Linh Mục, với mục đích thờ phượng Thiên Chúa, xây dựng Giáo Hội địa phương, và làm chứng nhân cho Chúa Kitô.  Thêm vào đó, Giáo Xứ chính là nơi để bảo tồn những giá trị tốt đẹp về tinh thần, văn hoá và xã hội của dân tộc Việt Nam đóng góp cho nền đa văn hóa không những của đất nước và Hội Thánh Công Giáo Hoa Kỳ.

Để đạt được mục đích trên đây, Bản Nội Quy này sẽ đề cập tới những khía cạnh:  cách tổ chức, quyền lợi của các thành viên, nhiệm vự của thành viên, và phần kết luận quyết định thi hành cách chính thức:

I. Tổ Chức Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam
T
ất cả mọi người Công Giáo Việt Nam cư ngụ trong Tổng Giáo Phận Atlanta đều có quyền ghi danh gia nhập Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam tại Atlanta.

 1. Giáo Xứ được đặt dưới sự trông coi và điều hành của các Linh Mục còn gọi là Chánh Xứ, với sự giúp đỡ của các Linh Mục Phó Xứ, và một Hội Đồng Mục Vụ (gọi tắt là HĐMV) do các thành viên bầu ra, mỗi nhiệm kỳ là 4 năm. Tổ chức, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐMV được quy định trong Bản Tổ Chức Và Sinh Hoạt HĐMV, theo những hướng dẫn của Tổng Giáo Phận.
 2. Tất cả những người đã ghi danh gia nhập Giáo Xứ và thực hiện nhiệm vụ của mình (xem mục III, “Nhiệm Vụ Của Thành Viên”) , đều là thành viên của Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam tại Atlanta.
 3. Đơn vị cá nhân hay còn gọi là độc thân là những người đã đến tuổi trưởng thành nhưng chưa lập gia đình, và không có liên hệ chung với những thành viên khác trong gia đình, hay liên hệ họ hàng.  Còn những người góa bụa là những người chồng hay vợ đã chết mà vẫn ở riêng và không cùng chung sống với con cái hay với những người liên hệ họ hàng.

II. Quyền Lợi Của Các Thành Viên:
Các thành viên được thừa hưởng những ân huệ thiêng liêng, những quyền lợi trần thế, và được cộng tác trực tiếp trong các sinh hoạt của các phong trào, đoàn thể:

1.  Đời sống thiêng liêng:

 • Được hưởng công nghiệp Thánh Lễ hiến tế của Chúa.
 • Được hưởng những lời cầu nguyện chung của toàn thể giáo dân trong Giáo Xứ.
 • Được hưởng những lời cầu nguyện hay kinh nguyện chung, hay việc xin cầu nguyện cách đặc biết qua sự tôn kính Đức Mẹ, Các Thánh cách đặc biệt như xin khấn Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, các Thánh Bổn Mạng vv…
 • Được lãnh nhận các Bí Tích và các Phụ Tích như làm phép nhà, thăm viếng khi có những người đau bệnh, già yếu, mới định cư vv...

2.  Sinh hoạt Giáo Xứ:

 • Các thành viên từ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đề cử các quý chức trong HĐMV.
 • Các thành viên từ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử là các quý chức HĐMV, nếu hội đủ điều kiện qui định theo Thể Lệ và Luật Bầu Cử của Giáo Xứ.
 • Được tham gia các sinh hoạt, các công tác tông đồ giáo dân, và gia nhập các phong trào, hội đoàn của Giáo Xứ.
 • Được tham dự các chương trình huấn luyện, đào tạo, và giáo dục như các lớp Chuẩn Bị Hôn Nhân Công Giáo, Kinh Thánh, Thần Học Giáo Dân, Cursillo, Linh Thao, Thăng Tiến Hôn Nhân…
 • Được trở nên một thành phần trong các sinh hoạt Giáo Họ.

3.  Sinh hoạt Phong Trào - Hội Đoàn:

 • Các Phong Trào, Hội Đoàn trong Giáo Xứ là những sinh hoạt Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành nhằm liên kết và hỗ trợ các thành viên trong Phong Trào, Hội Đoàn cùng thăng tiến trong đức tin, và trong cuộc sống đạo hay còn gọi là thực hành đời sống đức tin, và trong đời sống xã hội.
 • Các sinh hoạt, chương trình, dự án theo tôn chỉ và mục đích riêng của Phong Trào, Hội Đoàn cũng cần theo đúng chương trình và đường hướng chung của toàn thể Giáo Xứ.
 • Những vị được tuyển chọn vào ban Điều Hành phải là thành viên hoạt động trong Giáo Xứ và đã từng tích cực sinh hoạt và phục vụ trong Phong Trào hoặc Đoàn Thể của mình.
 • Các ban Điều Hành được tuyển theo nội quy riêng của Phong trào, Hội Đoàn cần được cha Chánh Xứ chấp thuận và chính thức công nhận qua nghi thức phong nhậm trước cộng đoàn Giáo Xứ.

4.  Quan tâm giữa Các Thành Viên:

 • Con em của các gia đình thành viên được tham dự vào trường Giáo Lý (Bắt Buộc) và Việt Ngữ (Tự Chọn) của Giáo Xứ để được giáo dục đời sống đức tin trước khi nhận lãnh các Bí Tích theo lứa tuổi, hay cũng có cơ hội học hỏi tiếng Việt cách căn bản như là phương tiện trao đổi giữa các thế hệ già và trẻ, và bảo tồn những truyền thống và văn hóa tốt đẹp của người Việt.
 • Khi các em tốt nghiệp ra trường Trung Học, Đại Học, hay cao hơn nữa đều được Giáo Xứ tổ chức dâng Thánh Lễ Tạ Ơn, chúc mừng và khen thưởng.
 • Các thành viên lập hôn nhân sẽ được Giáo Xứ cầu nguyện, chúc mừng, và tặng quà kỉ niệm.
 • Các thành viên đã lập gia đình được tổ chức mừng kỉ niệm lễ ngân khánh, kim khánh, và ngọc khánh…
 • Các thành viên cao niên có được môi trường thích hợp để họp mặt, sinh hoạt nhằm lợi ích về tinh thần để có cuộc sống vui tươi.
 • Các thành viên qua đời được Giáo Xứ cầu nguyện, viếng xác, dâng Thánh Lễ Misa cầu hồn, hay An Táng; cũng như chôn cất tại một phần đất Nghĩa Trang Giáo Xứ tại Sherwood Memorial Park.

5.  Tinh thần trợ giúp lẫn nhau:

 • Các thành viên liên kết với nhau và giúp nhau thăng tiến không những trong đời sống đức tin, mà còn được hỗ trợ trong đời sống xã hội. Hàng năm Giáo Xứ sẽ tổ chức các buổi họp mặt, huấn luyện hoặc các buổi hướng dẫn về an sinh, dân luật v...v…
 • Các Phong Trào hay Đoàn Thể, Ban Ngành trong Giáo Xứ còn tổ chức các buổi uỷ lạo, thăm viếng, cầu nguyện cho các gia đình, cho các thành viên, và cho các nhu cầu cần thiết khác nhau nữa.

IIINhiệm Vụ Của Thành Viên:

 1. Mỗi thành viên đều có trách nhiệm cầu nguyện và cam kết để Giáo Xứ có thể đứng vững, xây dựng, và phát triển và trở thành di sản cho các thế hẹ mai sau. Đồng thời còn có nhiệm vụ dâng hiến thời giờ, tài năng, và tài chánh thích hợp với khả năng Chúa ban như là lòng biết ơn, và theo lương tâm của chính mình. Trách nhiệm này còn được khẳng định rõ ràng trong điều răn thứ năm của Hội Thánh Công Giáo Hoa Kỳ.

 2. Giáo Hội Hoa Kỳ dựa vào Thánh Kinh Cựu Ước và thực hành trong Tân Ước khuyến khích dâng hiến 10% lợi tức hàng năm (Thập Phân). Đức Tổng Giám Mục Atlanta xin mỗi gia đình Công Giáo trong toàn thể Tổng Giáo Phận dâng hiến 10% được chia ra như sau:
  • 5% dâng cho Giáo Xứ trong chương trình sống đạo như người quản lý để điều hành cơ sở vật chất, cũng như điều hành trong Giáo Xứ.
  • 1% dâng cho Tổng Giáo Phận hay Kêu Gọi của Đức Tổng Giám Mục hằng năm.  Để dễ dàng thực hiện, Giáo Xứ xin mỗi gia đình dâng hiến tối thiểu là 100 mĩ-kim.
  • 4% cho các việc bác ái khác nhau.  Hàng năm theo qui định của Tổng Giáo Phận có khoảng 13 lần lạc quyên lần hai, 2 lần lạc quyền lần hai cho các việc bác ái khác nhau tại Việt Nam, và những việc bác ái cá nhân tự chọn lựa.
  • Các thành viên không thực hiện "Nhiệm Vụ Của Thành Viên" sau một năm sẽ không còn là thành viên tích cực hoạt động của Giáo Xứ.

IV. Kết Luận

Bản Nội Quy mới này được tu chỉnh cho phù hợp với hướng dẫn của Tổng Giáo Phận, đồng thời thích ứng với sự phát triển của Giáo Xứ trong thời gian hiện nay. Chính vì thế, Bản Nội Quy cũ trước đây được chấp thuận và trình bày và áp dụng vào ngày 09/02/2003 sẽ được chính thức vô hiệu kể từ ngày áp dụng Bản Nội Quy mới.

Sự thay đổi Nội Quy sẽ được thực hiện qua thủ tục Tu Chính được ấn định trong Bản Nội Lệ của Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam tại Atlanta, Georgia.

Làm tại Atlanta và đã được trình bày trước Cộng Đồng Dân Chúa ngày 24 tháng 9 năm 2017.

Phê Chuẩn để áp dụng.
Riverdale, ngày 01/10/2017
Chánh Xứ
Linh Mục Phêrô Vũ Ngọc Đức
Đại Diện Hội Đồng Mục Vụ
Chủ Tịch
Giuse Mai Hoàng Minh

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree