• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
  • 770-472-9963

Giuse Mai Hoàng Minh
Chủ Tịch
678-463-9548
Phêrô Bùi Phú Cường
Tổng Thư Ký & Khối Hành Chánh
770-262-3605
T.S. Phêrô Huỳnh Việt Hùng
Khối GD Ngành Trẻ
770-368-1810
Phêrô Bùi Chiến Thắng
Khối GD Tráng Niên
678-463-4947
 
Bartôlômêô Trần Văn Kiệm
Khối Phượng Tự
404-409-2536
Giuse Phan Võ Hiệp
Khối Truyền Giáo
404-844-1739
Giuse Nguyễn Liên
Khối Bảo Đặc Trách Cơ Sở
678-200-8047
Phaolô Trần Phúc Hậu
Khối Sinh Hoạt Cộng Đồng
770-960-6222

 
Giuse Nguyễn Tiến Hùng
Chủ Tịch
470-457-9996
 
Phêrô Cao Thế Hùng
404-79-0329
 
Vincentê Đinh Đức Hạnh
404-797-7792
 
Phanxicô Xaviê Nguyễn Trí Kevin
404-596-1157
 
Têrêsa Nguyễn Phương Uyên
404-290-2246
 
Maria Trương Thơ Thơ
404-319-3550

Thây Phêrô Huỳnh Việt Hùng
Giáo Lý Trẻ Em
770-368-1810
Sr. Maria Đinh Thị Diễm
Việt Ngữ Trẻ Em
470-415-9152
Phêrô Nguyễn Anh Dũng
Giáo Lý Dự Tòng
770-210-6514
Antôn Hoàng Duy
Dự Bị Hôn Nhân Công Giáo
678-656-1896
 
Giuse Phạm Quang Thông Darren
Thiếu Nhi Thánh Thể
404-924-5261
Đôminicô Ngô Bá Thừa
TTV Thánh Thể
678-462-9712
Giuse Đặng Đình Hiếu
TTV Lời Chúa
404-384-6785
Gioan Kim Lê Văn Ngời
TTV Hướng Dẫn
770-451-3899
 
Maria Phan Minh Nguyệt
Ca Đoàn Cung Việt
678-790-7064
Antôn Nguyễn Công Danh
Ca Đoàn Cung Trầm
704-907-0091
Têrêsa Nguyễn Thanh Vân
Ca Đoàn Cecilia
404-510-5336
Martinô Nguyễn Thành Nhân
Ca Đoàn Thăng Thiên
404-988-3041
 
Vincentê Trần Hữu Quảng
PT Cursillo
678-357-6402
Giuse M. Nguyễn Tuấn-Tiên
CT-TTHNGĐ
404-414-1863
Phêrô Bùi Tiến Dũng
Đoàn LMTT
770-262-4649
Maria Goretti Nguyễn Thị Minh Tiến
Hội Các Bà Mẹ
770-960-9159
 
Phaolô Nguyễn Văn Kiếm
Hội Lêgiô Maria
678-622-2643
Gioan B. Nguyễn Ngọc Liễu
Hội Cao Niên
678-479-6848
Anphongxô Hoàng Đức Trị
Hội Phụ Huynh HS
404-940-3033
Gioan Kim Lê Văn Ngời
GH Tryền Tin
770-451-3899
 
Vincentê Đinh Đức Hạnh
GH Dâng Mình
404-797-7792
Vincentê Nguyễn Văn Trung
GH Lên Trời
404-608-6079
Giuse Nguyễn Thế Tuyền
GH Thăm Viếng
770-961-0251
Phêrô Lê Thanh Hoàng
GH Mân Côi
404-630-8724
 
Giuse Nguyễn Phu Được
GH Vô Nhiễm
678-670-6113
Các Sơ Dòng Đaminh
Thư Ký Văn Phòng
770-477-5237
Phaolô Nguyễn Thành Phương
Ban Âm Thanh
404-966-6459
Phêrô Võ Dũng
Ban Bảo Trì
404-819-7605
 
Elisabeth Đinh Hoàng Quỳnh Vũ
Trưởng Ban Giúp Lễ
678-993-9484

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree