• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
  • 770-472-9963

 
Vincentê Đinh Đức Hạnh
Chủ Tịch
404-797-7792
 
Phêrô Cao Thế Hùng
Tổng Thư Ký
678-463-9548
 
Giuse Mai Hoàng Minh
Khối Hành Chánh
678-463-9548
T6 Phêrô Huỳnh Việt Hùng
Khối GD Ngành Trẻ
770-368-1810
T6 Giuse Nguyễn Hòa Phú
Khối GD Tráng Niên
404-346-3452
Bartôlômêô Trần Văn Kiệm
Khối Phượng Tự
404-409-2536
Giuse Phan Thanh Hoàng
Khối Truyền Giáo
770-605-9679
Phêrô Bùi Chiến Thắng
Khối Sinh Hoạt Cộng Đồng
678-463-4947

 
Gioan B. Nguyễn Minh Triệu
Chủ Tịch
770-328-8232

 
T6 Phêrô Huỳnh Việt Hùng
Giáo Lý Trẻ Em
770-368-1810
 
Giuse Trần Thiên Dưỡng
Việt Ngữ Trẻ Em
404-936-3042
 
Phaolô Trần Phúc Hậu
Giáo Lý Dự Tòng
770-960-6222
 
Antôn Hoàng Duy
Dự Bị Hôn Nhân Công Giáo
678-656-1896
 
Maria Đinh Thùy Linh
Thiếu Nhi Thánh Thể
404-729-8441
 
Đôminicô Ngô Bá Thừa
TTV Thánh Thể
678-462-9712
 
Giuse Đặng Đình Hiếu
TTV Lời Chúa
404-384-6785
 
Gioan Kim Lê Văn Ngời
TTV Hướng Dẫn
770-451-3899
 
Phanxicô Xaviê Trần Quốc Vinh
Ca Đoàn Cung Việt
678-697-1664
 
Sr. Maria Trần Thị Oanh
Ca Đoàn Cung Trầm
404-992-7887
 
Vincentê Trần Hữu Quảng
PT Cursillo
678-357-6402
Giuse M. Nguyễn Tuấn-Tiên
CT-TTHNGĐ
404-414-1863
 
Giuse Nguyễn Liên
Đoàn LMTT
678-200-8047
 
Maria Nguyễn Thị Hoa
Hội Các Bà Mẹ
404-767-9024
 
Giuse Nguyễn Kim Thành
Hội Đền Tạ
678-648-8291
 
Gioan B. Nguyễn Ngọc Liễu
Hội Cao Niên
678-479-6848
 
Giuse Phan Thanh Hoàng
Hội Phụ Huynh HS
770-605-9679
 
Gioan Kim Lê Văn Ngời
GH Tryền Tin
770-451-3899
 
Phêrô Thân Văn An
GH Dâng Mình
404-313-5371
Vincentê Nguyễn Văn Trung
GH Lên Trời
404-608-6079
 
Saviô Maria Lê Bá Quới
GH Thăm Viếng
678-961-9068
Inhaxiô Nguyễn Văn Minh
GH Mân Côi
404-729-4632
Giuse Nguyễn Phu Được
GH Vô Nhiễm
678-670-6113
Các Sơ Dòng Đaminh
Thư Ký Văn Phòng
770-477-5237
 
Phêrô Nguyễn Quốc Hưng
Ban Âm Thanh
404-510-2906
Phêrô Võ Dũng
Ban Bảo Trì
404-819-7605

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ VIỆT NAM

91 Valley Hill Rd
Riverdale, GA 30275
770-472-9963
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree