• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
  • 770-472-9963

 
Giuse Mai Hoàng Minh
Chủ Tịch
678-463-9548
 
Phêrô Bùi Phú Cường
Tổng Thư Ký & Khối Hành Chánh
770-262-3605
 
Bartôlômêô Trần Văn Kiệm
Khối Phượng Tự
404-409-2536
 
Giuse Phan Võ Hiệp
Khối Truyền Giáo
404-844-1739
 
Phaolô Trần Phúc Hậu
Khối Sinh Hoạt Cộng Đồng
770-960-6222

 
T6 Phêrô Huỳnh Việt Hùng
Giáo Lý Trẻ Em
770-368-1810
 
Giuse Trần Thiên Dưỡng
Việt Ngữ Trẻ Em
404-936-3042
 
Phaolô Trần Phúc Hậu
Giáo Lý Dự Tòng
770-960-6222
 
Antôn Hoàng Duy
Dự Bị Hôn Nhân Công Giáo
678-656-1896
 
Giuse Phạm Quang Thông Darren
Thiếu Nhi Thánh Thể
404-924-5261
 
Đôminicô Ngô Bá Thừa
TTV Thánh Thể
678-462-9712
 
Giuse Đặng Đình Hiếu
TTV Lời Chúa
404-384-6785
 
Gioan Kim Lê Văn Ngời
TTV Hướng Dẫn
770-451-3899
 
Maria Phan Minh Nguyệt
Ca Đoàn Cung Việt
678-790-7064
 
Antôn Nguyễn Công Danh
Ca Đoàn Cung Trầm
704-907-0091
 
Vincentê Trần Hữu Quảng
PT Cursillo
678-357-6402
 
Giuse M. Nguyễn Tuấn-Tiên
CT-TTHNGĐ
404-414-1863
 
Giuse Nguyễn Liên
Đoàn LMTT
678-200-8047
 
Maria Nguyễn Thị Hoa
Hội Các Bà Mẹ
404-767-9024
 
Phaolô Nguyễn Văn Kiếm
Hội Lêgiô Maria
678-622-2643
 
Gioan B. Nguyễn Ngọc Liễu
Hội Cao Niên
678-479-6848
 
Anna Trần Thanh Tùng
Hội Phụ Huynh HS
971-227-8867
 
Gioan Kim Lê Văn Ngời
GH Tryền Tin
770-451-3899
 
Phêrô Thân Văn An
GH Dâng Mình
404-313-5371
 
Vincentê Nguyễn Văn Trung
GH Lên Trời
404-608-6079
 
Saviô Maria Lê Bá Quới
GH Thăm Viếng
678-961-9068
 
Inhaxiô Nguyễn Văn Minh
GH Mân Côi
404-729-4632
 
Giuse Nguyễn Phu Được
GH Vô Nhiễm
678-670-6113
 
Các Sơ Dòng Đaminh
Thư Ký Văn Phòng
770-477-5237
 
Phêrô Nguyễn Quốc Hưng
Ban Âm Thanh
404-510-2906
 
Phêrô Võ Dũng
Ban Bảo Trì
404-819-7605
 
Giuse Trần Đại Ân
Trưởng Ban Giúp Lễ
404-414-5508
 
Têrêsa Phạm Thanh Vân
Ca Đoàn Cecilia
404-510-5336

 

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ VIỆT NAM

91 Valley Hill Rd
Riverdale, GA 30275
770-472-9963
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree