• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
  • 770-472-9963
Quỹ Điều Hành Số Tiền Giáo Xứ Cần Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Dư/Thiếu
Tuần Lễ 02/03 Tháng 12 2017 $13,500 $14,745 $1,245
Tính từ ngày 01 tới 03 tháng 12, 2017 $13,500 $14,745 $1,245
Tính từ ngày 01 tháng 7, 2017 tới nay
$310,500 $295,965 $14,535
Lễ Quyên Lần 2
     
Quỹ Xây Dựng
Số Tiền Dâng Hiến
Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Tổng Số Tiền Dự Án
Tuần Lễ 02/03 Tháng 12 2017 $10,000 $3,654,744 $4,300,00
Quán Ăn Giáo Xứ
Tổng số tiền đã nhận được
Tháng 11, 2017 $11,443
Tính từ ngày 07/2017 tới tháng 11/2017
$60,647
Lạc Quyên Hàng Năm cho ĐTGM
Số tiền ấn định năm 2017
Số tiền đã nhận được
Số gia đình đóng
Tuần Lễ 02/03 Tháng 11 2017 $37,200 $38,643 310

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree