• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
  • 770-472-9963
Quỹ Điều Hành Số Tiền Giáo Xứ Cần Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Dư/Thiếu
Tuần Lễ 30/01 Tháng 07 2018 $13,500 $14,646 $1,146
Tính từ ngày 01 tới 01 tháng 07, 2018 $13,500 $14,646 $1,146
Tính từ ngày 01 tháng 7, 2018 tới nay
$13,500 $14,646 $1,146
Lễ Quyên Lần 2
  $3,275  
Quỹ Xây Dựng
Số Tiền Dâng Hiến
Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Tổng Số Tiền Dự Án
Tuần Lễ 30/01 Tháng 07 2018   $3,672,454 $4,300,00
Quán Ăn Giáo Xứ
Tổng số tiền đã nhận được
Tháng 06, 2018 $7,000
Tính từ ngày 07/2017 tới tháng 05/2017
$135,918
Lạc Quyên Hàng Năm cho ĐTGM
Số tiền ấn định năm 2017
Số tiền đã nhận được
Số gia đình đóng
Tuần Lễ 30/01 Tháng 07 2018 $48,000 $15,982 124

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree