• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
  • 770-472-9963
Quỹ Điều Hành Số Tiền Giáo Xứ Cần Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Dư/Thiếu
Tuần Lễ 15/16 Tháng 07 2017 $13,500 $10,240 Thiếu - $3,260
Tính từ ngày 01 tới 16 tháng 07, 2017 $40,000 $34,135 Thiếu - $6,365
Tính từ ngày 01 tháng 7, 2017 tới nay
$40,500 $34,135 Thiếu - $6,365
Lễ Quyên Lần 2
     
Quỹ Xây Dựng
Số Tiền Dâng Hiến
Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Tổng Số Tiền Dự Án
Tuần Lễ 15/16 Tháng 07 2017 $0 $3,639,594 $4,300,00
Quán Ăn Giáo Xứ
Tổng số tiền đã nhận được
Tuần Lễ 09 Tháng 07, 2017 $
Tính từ ngày 01/07/2017 - 09/07/2017
$2,540
Lạc Quyên Hàng Năm cho ĐTGM
Số tiền ấn định năm 2017
Số tiền đã nhận được
Số gia đình đóng
Tuần Lễ 15/16 Tháng 07 2017 $37,200 $17,253 136

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree