• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
  • 770-472-9963
Quỹ Điều Hành Số Tiền Giáo Xứ Cần Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Dư/Thiếu
Tuần Lễ 09/10 Tháng 03 2019 $13,500 $11,087 $2,413
Tính từ ngày 01 tới 10 tháng 03, 2019 $27,000 $27,000 $914
Tính từ ngày 01 tháng 7, 2018 tới nay
$499,500 $518,431 $18,931
Lễ Quyên Lần 2
     
Quỹ Xây Dựng
Số Tiền Dâng Hiến
Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Tổng Số Tiền Dự Án
Tuần Lễ 09/10 Tháng 03 2019  $100 $3,684,454 $4,300,00
Quán Ăn Giáo Xứ
Tổng số tiền đã nhận được
Tháng 02, 2019 $8,861
Tính từ ngày 07/2018 tới tháng 02/2019
$96,333
Lạc Quyên Hàng Năm cho ĐTGM
Số tiền ấn định năm 2019
Số tiền đã nhận được
Số gia đình đóng
Tuần Lễ 09/10 Tháng 03 2019 $53,600 $7,572 60

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree