• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
  • 770-472-9963
Quỹ Điều Hành Số Tiền Giáo Xứ Cần Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Dư/Thiếu
Tuần Lễ 15/16 Tháng 09 2018 $13,500 $14,389 $889
Tính từ ngày 01 tới 09 tháng 09, 2018 $40,500 $39,048 $1,452
Tính từ ngày 01 tháng 7, 2018 tới nay
$162,000 $153,709 $8,291
Lễ Quyên Lần 2
     
Quỹ Xây Dựng
Số Tiền Dâng Hiến
Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Tổng Số Tiền Dự Án
Tuần Lễ 15/16 Tháng 09 2018 $5,000 $3,678,954 $4,300,00
Quán Ăn Giáo Xứ
Tổng số tiền đã nhận được
Tháng 08, 2018 $8,950
Tính từ ngày 07/2018 tới tháng 07/2018
$15,750
Lạc Quyên Hàng Năm cho ĐTGM
Số tiền ấn định năm 2017
Số tiền đã nhận được
Số gia đình đóng
Tuần Lễ 15/16 Tháng 09 2018 $48,000 $23,367 187

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree