• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
  • 770-472-9963
Quỹ Điều Hành Số Tiền Giáo Xứ Cần Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Dư/Thiếu
Tuần Lễ 18/19 Tháng 05 2019 $13,500 $13,216 $284
Tính từ ngày 01 tới 05 tháng 19, 2019 $40,500 $36,946 $3,555
Tính từ ngày 01 tháng 7, 2018 tới nay
$634,500 $660,658 $26,158
Lễ Quyên Lần 2
     
Quỹ Xây Dựng
Số Tiền Dâng Hiến
Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Tổng Số Tiền Dự Án
Tuần Lễ 18/19 Tháng 05 2019   $3,684,954 $4,300,00
Quán Ăn Giáo Xứ
Tổng số tiền đã nhận được
Tháng 04, 2019 $12,790
Tính từ ngày 07/2018 tới tháng 04/2019
$122,355
Lạc Quyên Hàng Năm cho ĐTGM
Số tiền ấn định năm 2019
Số tiền đã nhận được
Số gia đình đóng
Tuần Lễ 18/19 Tháng 05 2019 $53,600 $15,057 130

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree