• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
  • 770-472-9963
Quỹ Điều Hành Số Tiền Giáo Xứ Cần Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Dư/Thiếu
Tuần Lễ 09/10 Tháng 11 2019 $13,500 $17,029 $3,529
Tính từ ngày 01 tới 10 tháng 11, 2019 $27,000 $35,275 $8,275
Tính từ ngày 01 tháng 7, 2019 tới nay
$256,500 $248,754 $7,746
Lễ Quyên Lần 2
  $2,537  
Quỹ Xây Dựng
Số Tiền Dâng Hiến
Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Tổng Số Tiền Dự Án
Tuần Lễ 09/10 Tháng 11 2019   $3,691,074 $4,300,00
Quán Ăn Giáo Xứ
Tổng số tiền đã nhận được
Tháng 10, 2019 $11,385
Tính từ ngày 07/2019 tới tháng 09/2019
$37,875
Lạc Quyên Hàng Năm cho ĐTGM
Số tiền ấn định năm 2019
Số tiền đã nhận được
Số gia đình đóng
Tuần Lễ 09/10 Tháng 11 2019 $53,600 $35,407 294

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree