• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
  • 770-472-9963
Quỹ Điều Hành Số Tiền Giáo Xứ Cần Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Dư/Thiếu
Tuần Lễ 05/06 Tháng 01 2019 $13,500 $17,126 $3,626
Tính từ ngày 01 tới 06 tháng 01, 2019 $13,500 $17,126 $3,626
Tính từ ngày 01 tháng 7, 2018 tới nay
$378,000 $403,655 $25,655
Lễ Quyên Lần 2
     
Quỹ Xây Dựng
Số Tiền Dâng Hiến
Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Tổng Số Tiền Dự Án
Tuần Lễ 05/06 Tháng 01 2019   $3,684,254 $4,300,00
Quán Ăn Giáo Xứ
Tổng số tiền đã nhận được
Tháng 12, 2018 $12,438
Tính từ ngày 07/2018 tới tháng 12/2018
$71,190
Lạc Quyên Hàng Năm cho ĐTGM
Số tiền ấn định năm 2017
Số tiền đã nhận được
Số gia đình đóng
Tuần Lễ 05/06 Tháng 01 2019 $48,000 $49,362 356

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree