• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
  • 770-472-9963
Quỹ Điều Hành Số Tiền Giáo Xứ Cần Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Dư/Thiếu
Tuần Lễ 10/11 Tháng 11 2018 $13,500 $16,086 $2,586
Tính từ ngày 01 tới 11 tháng 11, 2018 $27,000 $36,102 $9,102
Tính từ ngày 01 tháng 7, 2018 tới nay
$270,000 $272,609 $2,609
Lễ Quyên Lần 2
     
Quỹ Xây Dựng
Số Tiền Dâng Hiến
Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Tổng Số Tiền Dự Án
Tuần Lễ 10/11 Tháng 11 2018   $3,684,254 $4,300,00
Quán Ăn Giáo Xứ
Tổng số tiền đã nhận được
Tháng 10, 2018 $9,648
Tính từ ngày 07/2018 tới tháng 10/2018
$40,591
Lạc Quyên Hàng Năm cho ĐTGM
Số tiền ấn định năm 2017
Số tiền đã nhận được
Số gia đình đóng
Tuần Lễ 10/11 Tháng 11 2018 $48,000 $32,572 256

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree