• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
  • 770-472-9963
Quỹ Điều Hành Số Tiền Giáo Xứ Cần Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Dư/Thiếu
Tuần Lễ 14/15 Tháng 04 2018 $13,500 $12,223 $1,277
Tính từ ngày 01 tới 15 tháng 04, 2018 $40,500 $41,162 $662
Tính từ ngày 01 tháng 7, 2017 tới nay
$567,000 $536,843 $30,157
Lễ Quyên Lần 2
     
Quỹ Xây Dựng
Số Tiền Dâng Hiến
Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Tổng Số Tiền Dự Án
Tuần Lễ 14/15 Tháng 04 2018  $ $3,664,154 $4,300,00
Quán Ăn Giáo Xứ
Tổng số tiền đã nhận được
Tháng 03, 2018 $17,299
Tính từ ngày 07/2017 tới tháng 01/2017
$102,827
Lạc Quyên Hàng Năm cho ĐTGM
Số tiền ấn định năm 2017
Số tiền đã nhận được
Số gia đình đóng
Tuần Lễ 14/15 Tháng 04 2018 $48,000 $9,072 70

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree