• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
 • 770-472-9963
Giáo Họ

Giáo Họ (3)

Giáo Họ Dâng Mình

Giờ kinh chiều Chúa Nhật lúc 5 giờ 30 của giáo họ như sau:

 • Chúa Nhật 22/10/2017: Mừng Ðại Lễ Ðức Mẹ La Vang. Giáo họ không có giờ kinh.

 • Chúa Nhật 29/10/2017:Giáo họ đọc kinh tại nhà a/c Nguyễn Văn Minh. Ðịa chỉ:
  25 Central Park D
  Hapeville GA 30354
  tel: 770-757-1539
  Giờ kinh cầu nguyện cho LH Ðaminh và Maria.

 • Chúa Nhật 05/11/2017: Giáo họ đọc kinh tại nhà bà Lê Ngọc Liễu. Ðịa chỉ:
  28 Central Park Dr
  Hapeville GA 30354
  tel: 404-268-5351

 • Chúa Nhật 12/11/2017: Giáo họ đọc kinh tại nhà bà Dương Văn Hiến. Ðịa chỉ:
  43 Central Park Dr
  Hapeville GA 30354
  tel: 404-963-2720
  Giờ kinh cầu nguyện cho LH Ðaminh và Maria.

 • Chúa Nhật 19/11/2017:Giáo họ đọc kinh tại nhà a/c Trần Minh Thùy. Ðịa chỉ:
  617 Cofield Dr
  Hapeville GA 30354
  tel: 404-684-1592.
  Giờ kinh cầu nguyện cho các LH Tiên Nhân nội ngoại.

Xin mọi người tham dự đông đủ trong các giờ kinh của giáo họ.

Giáo Họ Thăm Viếng

Lịch đọc kinh hằng tuần lúc 5:00 giờ chiều:

 • Chúa Nhật 22/10/2017 đọc kinh tại Anh Chị Nguyễn Bá Tòng Ðịa chỉ:
  487 Olde Rose Court
  Riverdale GA 30274
  Phone: 678 790 2550

 • Chúa Nhật 29/10/2017 đọc kinh tại Anh Chị Ðào Anh Tuấn (Lan) Ðịa chỉ:
  205 Pilgrim Way
  Fayetteville GA 30214
  Phone: 678 468 4580

Kính mời Quý Ông Bà tham dự đông đủ.

 

Giáo Họ Vô Nhiễm

Lịch đọc kinh hằng tuần lúc 5:00 giờ chiều:

 • Chúa Nhật 22/10/2017 đọc kinh tại nhà Anh Chị Nguyễn Bá Tòng Ðịa chỉ:
  487 Olde Rose Court
  Riverdale GA 30274
  Phone: 678 790 2550

 • Chúa Nhật 29/10/2017 đọc kinh tại nhà Anh Chị Ðào Anh Tuấn (Lan) Ðịa chỉ:
  205 Pilgrim Way
  Fayetteville GA 30214
  Phone: 678 468 4580

ÐỔI GIỜ: Lịch đọc kinh hằng tuần lúc 4 giờ chiều:

 • Chúa Nhật 05/11/2017 đọc kinh tại nhà Anh Chị Nguyễn Bá Tòng Ðịa chỉ:
  487 Olde Rose Court
  Riverdale GA 30274
  Phone: 678 790 2550

 • Chúa Nhật 12/11/2017 đọc kinh tại nhà Chị Mai Hữu Lợi Ðịa chỉ:
  6531 Voyles Drive
  Riverdale GA 30296
  Phone: 404 917 9112

 • Chúa Nhật 19/11/2017 đọc kinh tại nhà Anh Chị Hoàng Kim Cương Ðịa chỉ:
  190 Keaton Drive
  Fayettville GA 30215
  Phone: 770 601 4360

 • Chúa Nhật 26/11/2017 MỪNG LỄ TẠ ƠN (THANKGIVING)

Kính mời Quý Ông Bà tham dự đông đủ.

 

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree