• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
  • 770-472-9963
Giáo Xứ Hôm Nay

Giáo Xứ Hôm Nay (3)

Theo hướng dẫn của Tổng Giáo Phận và dựa trên Giáo Luật (Khoản 537), Hội Ðồng Tài Chánh phải được thành lập để giúp Cha Sở điều hành tài sản chung của Giáo Xứ.  Riêng tại Giáo Xứ đã có Hội Ðồng Tài Chánh trong những thời gian trước từ lúc bắt đầu thành lập Giáo Họ tại Forest Park, rồi trở thành Giáo Xứ Tòng Nhân như hiện nay tại Rieverdale.  Trong thời gian Ðức Ông Francis Phạm Văn Phương, nguyên Cha Sở đã chuyển giao lại Hội Ðồng Tài Chành cho tới khi tôi được bổ nhiệm chính thức làm Cha Sở năm 2016 khi ngài được sự chấp thuận của Ðức Tổng Giám Mục Gregory cho nghỉ hưu.

Sau khi được bổ nhiệm, tôi vẫn lưu nhiệm Hội Ðồng Tài Chánh cho tới thời gian này khi nhận thấy cần thiết phải bổ túc thêm các thành viên cho đầy đủ, và nhất là bổ nhiệm vị Chủ Tịch mới cho nhiệm khóa tới này trong thời gian bốn năm.  Trong những tháng vừa qua, một mặt trao đổi ý kiến của những người có khả năng chuyên môn, và kêu gọi tinh thần hy sinh quảng đại phục vụ Chúa và Hội Thánh; mặt khác, dựa trên những đề nghị hữu ích của nhiều người được tham khảo theo nhiều khía cạnh khác nhau, tôi chính thức thông báo tới mọi thành viên Giáo Xứ Hội Ðồng Tài Chánh như sau:

  1. Ông Giuse Nguyễn Tiến Hùng (Chủ Tịch)
  2. Ông Phêrô Cao Thế Hùng
  3. Ông Vicentê Ðinh Ðức Hạnh
  4. Ông Phanxicô Xaviê Nguyễn Trí Kevin
  5. Bà Têrêsa Phương Uyên Nguyễn
  6. Bà Maria Trương Thơ Thơ

Ngoài những thành viên chính thức Hội Ðồng Tài Chánh này, vẫn còn có một số vị đang cùng làm việc tại các tiểu ban bao gồm: kiểm ngân, sổ sách, và kế toán.  Nói chung, Hội Ðồng Tài Chánh bao gồm nhiều thành phần và kinh nghiệm chuyên môn khác nhau, cũng như tinh thần mong muốn xây dựng Giáo Xứ trong nhiệm khóa này.  Sau khi Hội Ðồng Tài Chánh chính thức được thành lập và phong nhậm trong Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 01/03/2020, sẽ chính thức kêu gọi thêm những người thiện nguyện làm việc phục vụ Giáo Xứ.

Tôi xin hết lòng tri ân tất cả thiện chí của tất cả mọi thành viên Hội Ðồng Tài Chánh nhiệm khóa này đã chấp thuận sự bổ nhiệm, và mong muốn rằng còn nhiều thiện nguyện viên khác nữa cũng tham gia trong tương lai.

Nguyện xin Chúa chúc phúc lành và thánh hóa cho tất cả cho sự hy sinh cao qúi mong muốn dùng khả năng của Chúa ban để trở thành người quản lý tốt biết dùng thời giờ, khả năng chuyên môn, và dâng hiến tài chánh xây dựng Hội Thánh Chúa trên trần gian.

Lm. Phêrô Vũ Ngọc Ðức, Cha Sở

Chỉnh Lại Đồng Hồ

Ðể mọi người dễ nhớ, trước khi đi ngủ tối Thứ Bảy tuần tới (07/03/2020), mọi đồng hồ vặn nhanh lên một giờ, để hoàn chỉnh và phù hợp với thời giờ mới gọi là: "Saving time". Hằng năm việc đổi giờ cho phù hợp với tiêu chuẩn thời giờ mới và tiết kiệm năng lượng thường xảy ra vào tháng 3 và tháng 11. Vì thế, Mùa Xuân sẽ bắt đồng hồ nhanh lên một giờ vào Chúa Nhật Thứ Hai của tháng 3. Rồi vào Mùa Thu sẽ bắt đồng hồ chậm lại 1 giờ vào Chúa Nhật Thứ Nhất của tháng 11. Xin Ông Bà Anh Chị Em nhớ và thực hiện.

Công Bố Hôn Nhân Lần II

Bên Nam: Gioan Vũ Tường Lâm (Hapeville, GA)
Cha: Nguyễn Tường Bảo
Mẹ: Anna Vũ Thị Soa
Bên Nữ: Maria Ðinh Thị Diệu (Bùi Chu, VN)
Cha: Giuse Ðinh Văn Bảo
Mẹ: Maria Ðinh Thị Ngoãn

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree