• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
 • 770-472-9963
Mục Vụ

Mục Vụ (2)

1.Chúa Nhật ngày 24-12-2017: Chúa Nhật IV Mùa Vọng

 • Buổi sáng: Giáo Xứ vẫn có 3 Thánh Lễ như thường lệ
  • Thánh lễ I: lúc 8:30 AM
  • Thánh Lễ II: lúc 10:30 AM
  • Thánh Lễ III: lúc 12:30 PM
 • Chương trình Mừng Lễ Giáng Sinh: Buổi Tối:
  • Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh
   Lúc 7:00 PM: Hoạt Cảnh Tại Hội Trường
   Lúc 8:00 PM: Thánh Lễ Ðêm Giáng Sinh tại Hội Trường và Nhà Thờ
 • Thứ Hai 25/12/2017:  Lễ Giáng Sinh
  • Lúc 10:00 AM: Thánh Lễ tại Hội Trường.
  • Lúc 12:30 PM: Thánh Lễ tại Nhà Thờ.

2.Chương trình Lễ Thánh Gia Thất và Năm Mới 2018:

 • Chúa Nhật  ngày 31-12-2017:  Lễ Thánh Gia Thất
  • Buổi sáng: Giáo Xứ vẫn có 3 Thánh Lễ như thường lệ
   • Thánh lễ I: lúc 8:30 AM
   • Thánh Lễ II: lúc 10:30 AM
   • Thánh Lễ III: lúc 12:30 PM
  • Buổi Tối: Chầu Tạ Ơn Cuối Năm Dương Lịch
   • Lúc 6:00 PM: Tại Nhà Thờ
 • Thứ Hai ngày 01-01-2018:  Lễ Mẹ Thiên Chúa
  • Lúc 8:30 AM: Thánh Lễ tại Hội Trường
  • Lúc 10:30 AM: Thánh Lễ tại Hội Trường
  • Lúc 12:30 PM: Thánh Lễ tại Nhà Thờ

Xin các Cha Mẹ có con em Rửa Tội cần lưu ý.

Theo lịch trình của Giáo Xứ, để giúp các bậc sắp làm cha mẹ chuẩn bị, ý thức và sống Bí Tích Rửa Tội, Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam sẽ tổ chức Khóa Giáo Lý Rửa Tội tháng 1 theo QUI LUẬT VỀ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH RỬA TỘI CHO TRẺ EM như sau:

 1. Bí Tích Rửa Tội cho trẻ em tháng này sẽ vào ngày Chúa Nhật ngày 31 tháng 12 năm 2017, ngay sau Thánh Lễ lúc 12:30 PM 
 2. Các em nhỏ chỉ được Rửa Tội với những điều kiện sau đây:
  • Có sự bảo đảm chắc chắn rằng em nhỏ lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội sẽ được giáo dục trong đức tin Công Giáo bởi chính cha mẹ.
  • Cha mẹ phải nộp đơn xin lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội trước một tháng tại Văn Phòng Giáo Xứ.
  • Cha mẹ đã gia nhập Giáo Xứ và tham gia tích cực trong chương trình dâng hiến phục vụ – “Stewarship program” – bao gồm cả thời giờ, khả năng và tài chánh. Điều này có nghĩa là chính gia đình đã có số danh bộ, và phải là thành viên tích cực ít nhất là 6 tháng.
  • Cha mẹ phải tham dự khóa Giáo Lý Rửa Tội cho con và ký vào sổ kiểm diện được lưu giữ để làm bằng chứng, trừ khi chính họ mới học Giáo Lý trong vòng 2 năm. Kể cả cha mẹ của em nhỏ phải tham dự khóa học Giáo Lý này và không ai có thể thay thế được, vì đó là bổn phận và trách nhiệm Giáo dục và nuôi dưỡng đức tin cho em nhỏ bởi chính cha mẹ. Cha mẹ đỡ đầu không buộc phải tham dự khóa học Giáo Lý, nhưng được khuyến khích cách đặc biệt vì cộng tác với cha mẹ của em nhỏ là những cha mẹ tinh thần.
  • Khóa Giáo Lý Rửa Tội sẽ được tổ chức trước ngày rửa tội cho trẻ em một tuần lễ, để có thể dễ dàng thu xếp trước, và hoàn tất điều kiện này, cũng như hiểu biết thêm về ý nghĩa của Bí Tích. Các khóa học Giáo Lý sẽ vào ngày Thứ Bảy từ 10:00 sáng đến 12:00 trưa.

Lớp học tới đây sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy ngày 23 tháng 12 năm 2017. và Trẻ em Rửa Tội vào ngày 31 tháng 12 năm 2017. Người đỡ đầu (Sponsor) nếu từ xa đến, cần có giấy chứng nhận của Giáo Xứ mình. Xin các gia đình có con em sắp Rửa Tội, điền đơn và liên lạc với văn phòng Giáo Xứ để chuẩn bị và sắp xếp lớp Giáo Lý.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree