• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
 • 770-472-9963
Mục Vụ

Mục Vụ (3)

Hàng năm vào Chúa Nhật II Phục Sinh Giáo Hội kính lòng Thương Xót Chúa. Có ban ơn toàn xá với những điều kiện thông thường. Ơn toàn xá là dịp đặc biệt ban ân sủng và ơn tha thứ cho mọi người.

Tại Giáo Xứ chúng ta lúc 2:00pm có giờ kính Lòng Thư?ng Xót Chúa. Xin kính mời mọi người tham dự.

Xin các Cha Mẹ có con em Rửa Tội cần lưu ý: Theo lịch trình của Giáo Xứ, các Cha Mẹ đã học lớp Giáo Lý Rửa Tội được tổ chức vào Thứ Bảy ngày 20 tháng 4 năm 2019 vừa qua. Xin đem con trẻ đi Rửa Tội vào Chúa Nhật ngày 28 tháng 04 năm 2019, sau Thánh Lễ Ba. Người đỡ đầu (Sponsor) nếu từ xa đến, cần có giấy chứng nhận của Giáo xứ mình. Xin các gia đình có con em sắp Rửa Tội ghi nhận

Xin các Cha Mẹ có con em Rửa Tội cần lưu ý.

Theo lịch trình của Giáo Xứ, để giúp các bậc sắp làm cha mẹ chuẩn bị, ý thức và sống Bí Tích Rửa Tội, Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam sẽ tổ chức Khóa Giáo Lý Rửa Tội theo QUI LUẬT VỀ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH RỬA TỘI CHO TRẺ EM như sau:

 1. Bí Tích Rửa Tội cho trẻ em tháng này sẽ vào ngày Chúa Nhật ngày 28 tháng 04 năm 2019, ngay sau Thánh Lễ lúc 12:30 PM 
 2. Các em nhỏ chỉ được Rửa Tội với những điều kiện sau đây:
  • Có sự bảo đảm chắc chắn rằng em nhỏ lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội sẽ được giáo dục trong đức tin Công Giáo bởi chính cha mẹ.
  • Cha mẹ phải nộp đơn xin lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội trước một tháng tại Văn Phòng Giáo Xứ.
  • Cha mẹ đã gia nhập Giáo Xứ và tham gia tích cực trong chương trình dâng hiến phục vụ – “Stewarship program” – bao gồm cả thời giờ, khả năng và tài chánh. Điều này có nghĩa là chính gia đình đã có số danh bộ, và phải là thành viên tích cực ít nhất là 6 tháng.
  • Cha mẹ phải tham dự khóa Giáo Lý Rửa Tội cho con và ký vào sổ kiểm diện được lưu giữ để làm bằng chứng, trừ khi chính họ mới học Giáo Lý trong vòng 2 năm. Kể cả cha mẹ của em nhỏ phải tham dự khóa học Giáo Lý này và không ai có thể thay thế được, vì đó là bổn phận và trách nhiệm Giáo dục và nuôi dưỡng đức tin cho em nhỏ bởi chính cha mẹ. Cha mẹ đỡ đầu không buộc phải tham dự khóa học Giáo Lý, nhưng được khuyến khích cách đặc biệt vì cộng tác với cha mẹ của em nhỏ là những cha mẹ tinh thần.
  • Khóa Giáo Lý Rửa Tội sẽ được tổ chức trước ngày rửa tội cho trẻ em một tuần lễ, để có thể dễ dàng thu xếp trước, và hoàn tất điều kiện này, cũng như hiểu biết thêm về ý nghĩa của Bí Tích. Các khóa học Giáo Lý sẽ vào ngày Thứ Bảy từ 10:00 sáng đến 12:00 trưa.

Lớp học tới đây sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy ngày 20 tháng 04 năm 2019. và Trẻ em Rửa Tội vào ngày 28 tháng 04 năm 2019. Người đỡ đầu (Sponsor) nếu từ xa đến, cần có giấy chứng nhận của Giáo Xứ mình. Xin các gia đình có con em sắp Rửa Tội, điền đơn và liên lạc với văn phòng Giáo Xứ để chuẩn bị và sắp xếp lớp Giáo Lý.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree