• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
  • 770-472-9963
Mục Vụ

Mục Vụ (1)

Chúa Nhật II Thường Niên

Bài đọc: 1 Sm 3:3b-10, 19; 1 Cr 6:13c-15a, 17-20; Ga 1:35-42

Chủ đề: Chúng ta mỗi người đều được kêu gọi trở thành môn đệ của Chúa ngay trong cuộc sống

Thường người ta có thói quen nói về ơn gọi của những người cách nào nghe theo tiếng Chúa kêu gọi cách đặc biệt như các vị tu sĩ nam nữ, hay của giáo sĩ.  Ít ai nói về ơn gọi của đại đa số dân Chúa đang sống trong ơn gọi hôn nhân và gia đình.  Cách chung trong Chúa Nhật hôm nay, Lời Chúa mời gọi mỗi người không chỉ lắng nghe tiếng Chúa cách đặc biệt mà thôi, nhưng trong cuộc sống của con người bình thường như những người khác.  Các bài đọc gíup chúng ta tìm hiểu làm sao khám phá ra tiếng Chúa gọi, có thể trực tiếp, hay trung gian bởi vì Chúa nhìn thấy tiềm năng của cá nhân người được kêu gọi làm theo điều mà chính Chúa đang muốn dùng họ.

Bài đọc I nói về câu chuyện của Samuen, một cậu bé giúp lễ cho Thầy Hêli trong đền thờ nơi đặt Hòm Bia của Thiên Chúa.  Samuen nghe được tiếng gọi, “Samuen!” và lầm tưởng là tiếng gọi của Thầy Hêli, nên vội chạy đến và thưa, “Này tôi đây, vì Thầy gọi tôi.”  Nhưng được trả lời, “Ta đâu có gọi.  Hãy trở về ngủ đi.” Cho tới lần thứ ba cùng tiếng gọi, “Samuen!”  Cậu cũng thức dậy và chạy tới Thầy Hêli.  Nhưng Thầy Hêli biết Chúa đã gọi Samuen, và nếu nghe được tiếng gọi này, hãy nói rằng: “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe.” Thật vậy, sau khi nghe tiếng gọi, “Samuen!’, cậu đã thưa lại như Thầy Hêli đã căn dặn. 

Bài đọc II, Thánh Phaolô qủa quyết rằng thân xác không phải vì dâm dật, nhưng là vì Chúa, và Chúa ví thân xác.  Thiên Chúa đã cho Chúa sống lại, cũng sẽ dùng quyền năng Người cho ta sống lại.  Điều này dẫn đến cùng một kết luận rằng chúng ta phải kính trọng thân xác.   Mọi tội lỗi mà người ta phạm đều ngoài thân xác, nhưng những ai phạm tội tà dâm thì phạm tội trong thân xác mình.  Bởi chính thân xác chúng ta là đền thờ Chúa Thánh Thần, chúng ta phải biết tôn vinh Chúa ngay trong thân xác mình.

Bài Phúc Âm thuật lại chuyện Thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu hai người trong nhóm môn đệ  đi theo Chúa Giêsu khi nói, “Đây là Chiên Thiên Chúa!”  Hai môn đệ này đi theo Chúa Giêsu, và  Người hỏi họ, “Các ngươi tìm gì?”  Họ thưa lại,  “Rápbi, nghĩa là thưa Thầy, Thầy ở đâu?  Người đáp, “Hãy đến mà xem!”  Họ cũng đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy.  Anrê là một trong hai người đã nghe theo Gioan nói, ông lại đi nói với anh mình, “Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô.”  Chính Anrê dẫn anh mình, Simon Phêrô tới gặp Chúa Giêsu.

Chúng ta nhận ra rằng cả hai câu chuyện về ơn gọi đều phát xuất từ chính Chúa một qua trung gian là Thầy Hêli, và một trung gian khác là chính Thánh Gioan Tẩy Giả.  Cả hai Thầy Hêli nói Samuen hãy thưa lại với Chúa khi được gọi; trong khi đó Gioan nói và chỉ cho hai môn đệ của mình đi theo Chúa.  Samuen sau này trở thành ngôn sứ khi càng lớn lên, Chúa hằng ở cùng cậu, và cậu không để một lời nào của Chúa mà không mang lại kết qủa.  Anrê là người môn đệ đầu tiên lại đi gặp anh là Simon Phêrô và dẫn anh tới gặp Chúa Giêsu.  Cả hai anh em Anrê và Simon, sau này được đổi tên thành Kêpha, nghĩa là Đá đều trở thành môn đệ của Chúa.

Áp dụng về ơn gọi của người môn đệ của Chúa trong ơn gọi đời sống hôn nhân và gia đình, chúng ta nên để ý thực hành sự kính trọng thân xác, và hiểu đúng về đời sống tính dục chỉ được công nhận hay hợp thức trong hôn phối và gia đình.

Trước nhất trong xã hội hôm nay, qúa nhiều cách thức trình bầy hay qúa chú trọng tới tính dục như trong các câu chuyện khôi hài, thảo luận, tầm phào, giải trí, tiểu thuyết, màn ảnh, tin tức, các phương tiện truyền thông, và ngay quảng cáo.  Phải nói thật rằng khi xem truyền hình chỉ trong một vài phút thôi bao nhiêu những lời, hay cảnh trực tiếp hay gián tiếp, nói thẳng, hay tránh né cong queo, rõ ràng hay mờ tối, nói bóng hay gío chất chứa dạng thức tính dục.  Biết bao nhiêu sách vở, hay những nhà văn, chuyên môn nói về “sự giải phóng tính dục” lại dẫn đưa tới bao nhiêu đổ vỡ băng hoại trong hôn phối, gia đình.  Sự thật là con người không phải được giải phóng, nhưng lại bị gài bẫy, nghiệm ngập, lôi cuốn, làm cho tê liệt bởi những ham muốn xác thịt dâm dật nhan nhản trong đời sống xã hội hiện nay.

Chúng ta phải biết trách nhiệm trong tính dục, và sự trong sạch của nó.  Tính dục không phải là ma qủi.  Nó là một phần của cuộc sống, nhưng cũng chỉ là một phần mà thôi không hơn không kém. Nó không phải là tất cả của điều mà con người tìm kiếm, hay định nghĩa một nhân vị hiểu như thế nào cho đúng.  Nhưng nó là một phần quan trọng nhất của ơn gọi là  một người Kitô hữu.  Tất cả các phần khác của đời sống con người cần phải được trở thành hợp nhất và qui tụ trong ơn gọi mà chính cá nhân đó sau khi suy nghĩ, cầu nguyện, và tự nguyện chọn cho chính mình.  Nói cách khác, nếu là người đang tìm hiểu để bước vào đời sống hôn phối, phải hiểu biết mục đích, trách nhiệm và sự thánh thiện của tính dục hơn là những cảm xúc chóng qua hời hợt.  Ngày nay các bạn trẻ thường chỉ muốn sống theo cảm tính riêng và theo lối suy nghĩ hợp thì làm và không hợp thì thôi. 

Thậm chí có nhiều người cho rằng đời sống tính dục chỉ làm theo như đòi hỏi mà không cần nói đến trách nhiệm, cam kết, hôn phối và gia đình vì chỉ cần biết hưởng thụ và thoả mãn.  Cần nên hiểu biết thêm sự trưởng thành cần phải kèm theo với những bổn phận và trách nhiệm, tín nhiệm, chung thuỷ, hạnh phúc của hôn phối và gia đình.  Những điều này vẫn là chìa khóa quan trọng mà không thể coi thường.  Đời sống tính dục mà không được bảo vệ trong hôn phối sẽ chẳng bao giờ mang lại hạnh phúc thực sự.  Nó chỉ mang lại sự lạm dụng, làm băng hoại và tổn thương hạnh phúc con người.  Cách đặc biệt là sự thánh thiện của hôn phối, và gia đình, hay còn gọi nôm na là Bí Tích hôn phối là điều mà Chúa và Hội Thánh mong muốn cho mọi cuộc hôn phối và đời sống gia đình được xây dựng trên một nền tảng chắc chắn và bền vững.  Hai cá nhân nam nữ đã hoàn toàn hiểu biết, và ưng thuận, trao đổi lời hôn ước, tạo nên dây hôn phối ràng buộc hai người mà chỉ sự chết mới thủ tiêu được.  

Hiện nay có bạn trẻ đang làm hôn phối giả với bất cứ mục đích nào như là bảo lãnh người thân, hợp thức hóa cho tình trạng cư trú, sống thử nghiệm trước, và thậm chí kiếm tiền bằng cách này.  Tất cả những cách này cổ võ cho nền văn hóa thực dụng huởng thụ và tiêu sài, làm mất sự kính trọng và thánh thiện của tính dục, hôn phối, và  làm đổ vỡ nền tảng của gia đình.  Nói cách khác là lỗi nặng vì dám coi thường luật lệ của Thiên Chúa và hướng dẫn của Hội Thánh.

Các bậc cha mẹ, cũng như những anh chị em cũng nên để ý hướng dẫn con cái khi họ đang gặp những cám dỗ trong đời sống tính dục, hôn phối và gia đình  khi không hiểu biết rõ ràng mục đích và hành động hoàn toàn cách trái ngược.  Làm như thế là mỗi người sống ơn gọi của mình vì ơn gọi là tiếng Chúa mà cá nhân người đó đáp lại, không chỉ là quyết định cuối cùng, mà là hành động đáp lại lời mời gọi này trong suốt cả cuộc sống.  Sống theo ơn gọi này; hay nói cách mạnh mẽ, sống theo quyết định này là sống chính ơn gọi của mình là những người môn đệ của Chúa.  Tất cả chúng ta không được diễm phúc Chúa kêu gọi cách trực tiếp, nhưng vẫn được kêu gọi cách gián tiếp trong Hội Thánh.  Mục đích cuối cùng của ơn gọi người giáo dân, hay của giáo sĩ, kể cả các phẩm trật nữa vẫn mãi mãi là sự thánh thiện.

Chính Chúa Giêsu khi bắt đầu rao giảng công khai đã kêu gọi các môn đệ tiếp nối sứ mạng này trong Hội Thánh.  Tất cả chúng ta được kêu gọi là các môn đệ của Chúa trong bất cứ vai trò trách nhiệm nào đã lãnh nhận.  Chúa nhìn thấy mỗi người có những tiềm năng khác nhau, và kêu gọi để trở nên thiện ích phần rỗi cho chính mình và những anh chị em khác. 

Lm. Phêrô Vũ Ngọc Đức      

          

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree