• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
 • 770-472-9963

Giáo Dục Ngành Trẻ

L
à một cộng đồng Công Giáo Việt Nam sống ngoài quê hương đất nước Việt Nam nên việc giáo dục đức tin Công Giáo, văn hoá và ngôn ngữ tiếng Việt luôn là ưu tiên hàng đầu của những vị lãnh đạo tinh thần và phụ huynh. Trong tinh thần ấy, Đức Ông Francis Phạm Văn Phương, vốn là một nhà giáo dục, luôn luôn ưu tư và chăm lo cho thế hệ trẻ, nên ngay từ những năm tháng vừa thành lập cộng đoàn Công Giáo tại Atlanta, đã cho xây dựng chương trình giáo dục trong Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam với mục đích giáo dục giới trẻ toàn diện về nhân bản và thiêng liêng. Chương trình giáo dục “toàn diện” này bao gồm ba ngành: Giáo Lý, Việt Ngữ và Sinh hoạt Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT).
Ban Giáo Dục Ngành Trẻ ngày nay được thành hình từ Chương Trình Giáo Dục Giới Trẻ “toàn diện” gọi là Trường Giáo Lý, Việt Ngữ, và sinh hoạt Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, bắt đầu từ niên khoá 1993-1994, khi Họ Đạo Đức Mẹ Việt Nam còn sinh hoạt tại Forest Park, Georgia.

Mục đích và Sứ mạng:

Chương Trình Giáo Dục “Toàn Diện” Ngành Trẻ với mục đích và sứ mạng được tóm lược như sau:

“Quyết tâm sống Giới Luật Yêu Thương mà Chúa Giêsu đã truyền dạy; giúp các em học sinh biết và sống Lề Luật của Chúa, để các em trở thành những Kitô hữu trưởng thành trong đức tin và nhân cách, qua việc:
 • Chia sẻ niềm tin và trau dồi Giáo lý của Chúa Giêsu và các Tín Điều của Giáo Hội Công Giáo.
 • Hướng dẫn và giúp các em thăng tiến đời sống nhân bản; luôn biết phát huy tinh thần; biết sống ngoan, hy sinh, dấn thân và chinh phục như Đức Kitô.
 • Hướng dẫn và giúp các em hiểu biết, yêu mến ngôn ngữ, truyền thống văn hóa tốt đẹp của tổ tiên, dân tộc Việt-Nam”.

Quá trình Sinh hoạt:

Nhìn lại quá trình 16 năm sinh hoạt, trong cuộc hành trình đức tin cùng với cộng đoàn Họ Đạo Đức Mẹ Việt Nam, nay là Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam, Ban Giáo Dục Ngành Trẻ đã phát triển và trưởng thành hơn trong sứ vụ giáo dục giới trẻ qua kinh nghiệm tiếp xúc và làm việc với phụ huynh và các em học sinh.
Trong tinh thần trách nhiệm của người Kitô hữu, nhiều ông bà và anh chị trong Họ Đạo khi xưa và trong Giáo Xứ ngày nay xác tín việc giáo dục trẻ em chẳng những là một nhu cầu cần thiết mà còn là một nghĩa vụ trọng yếu, nên đã nhiệt tâm đáp lời mời gọi của Cha Chánh Xứ, tình nguyện trở thành Thầy Cô và Huynh Trưởng cộng tác vào công việc giáo dục trẻ em trong Giáo Xứ. Đồng thời, khi chứng kiến tinh thần nhiệt tình và hy sinh rất mực của quý Thầy Cô và Huynh Truởng, các Phụ Huynh nhận thức được việc giáo dục con em trước tiên vốn là trách nhiệm của chính mình, nên đã thành lập Hội Phụ Huynh Học Sinh, bắt đầu từ niên khoá 1994-1995, để hỗ trợ cho Ban Giáo Dục trong các công việc mà quý Thầy Cô và Huynh Trưởng không thể kiêm nhiệm được.

Điều hành:

Ban Giáo Dục Ngành Trẻ qua các giai đoạn từ ngày thành lập cho tới nay như sau:

Trưởng Ban Giáo Lý:
Thầy Sáu Phêrô Huỳnh Việt Hùng

Trưởng Ban Việt Ngữ
:

Thầy Tarcisius Đặng Vũ Trấn, niên khóa 1993-1994.
Thầy Giuse Hoàng Trọng Thư, từ niên khóa 1994 tới 1997.
Thầy Giuse Lâm Văn Rung, từ niên khóa 1997 tới 2002.
Thầy Phó Tế Giuse Nguyễn Hòa Phú, từ niên khóa 2002 tới 2006.
Thầy Phanxicô Trần Đình Khiêm, từ niên khóa 2006 tới 2008.
Thầy Giuse Đặng Văn Kiếm, từ niên khóa 2009 tới nay

Ðoàn Trưởng, Ðoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
:

Trưởng Gioan Ðào Công Khanh, từ trước niên khóa 1992 tới 2001.
Trưởng Gioan B. Hà Đức Hiệp, từ niên khóa 2001 tới 2004.
Trưởng Giuse Vũ Ngọc Phương, từ niên khóa 2004 tới 2007.
Trưởng Saviô Nguyễn Quốc Việt, từ niên khóa 2007 tới 2009.
Trưởng Giuse Trần Đại Ân, từ niên khóa 2009 tới nay.

Hội Trưởng, Hội Phụ Huynh Học Sinh:
Ông/Bà Phêrô Trương Văn Trí, từ niên khóa 1994 tới 2002.
Ông Phaolô Trần Đức Dung, từ niên khóa 2003 tới 2006.
Bà Têrêsa Nguyễn Thị Diệm, từ niên khóa 2006 tới 2009.
Ông Phêrô Nguyễn Trung Vinh, từ niên khóa 2009 tới nay.

Vài con số thống kê:

Sơ lược tổng quát những con số thống kê học sinh giáo lý qua hồ sơ Văn Phòng Ban Giáo Dục Ngành Trẻ, được ghi nhận như sau:

Từ năm 1993-1998, sinh hoạt tại Họ Đạo Đức Mẹ Việt Nam, Forest Park, Georgia

 • Trung bình sĩ số học sinh, mỗi năm từ lớp 1 tới lớp 10 (Thêm Sức), là 250 em.
 • Tổng số học sinh Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu, là 145 em.
 • Tồng số học sinh lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức, là 67 em.

Từ năm 1998 – 2008, sinh hoạt tại Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam, Riverdale, Georgia

 • Trung bình sĩ số học sinh, mỗi năm từ lớp 1 tới Lớp 12 (Vào Đời 2), là 325 em.
 • Tổng số học sinh Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu, là 339 em.
 • Tổng số học sinh lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức, là 293 em.

Nội dung Giáo trình tổng quát:

Từ niên khóa đầu tiên 1993-1994 tới nay, Chương Trình Giáo Lý Ngành Trẻ đã được hệ thống hóa trong việc điều hành và giảng huấn với sự cộng tác tích cực của một ban Giáo Lý Viên khoảng trên 50 Thầy/Cô và các Phụ huynh, hàng năm tình nguyện giảng dạy hoặc phụ giúp các lớp Giáo Lý, từ lớp 1 đến lớp Vào Đời (lớp 12). Giáo trình của Giáo Lý Ngành Trẻ trong Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam mỗi năm gồm 20 bài học giáo lý, theo tiêu chuẩn chương trình giáo lý của Tổng Giáo Phận Atlanta, và dùng toàn bộ thủ bản giáo khoa “Blest Are We” của nhà xuất bản Silver Burdett Ginn Religion.

Mỗi niên học gồm khoảng 22 tuần lễ bắt đầu từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 5. Trong niên học, các lớp Giáo Lý bắt đầu vào mỗi sáng Chúa Nhật từ 8:30 tới 9:40. Sau giờ học giáo lý tất cả các em sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể từ 9:45 tới 10:30 (xem chi tiết về sinh hoạt trong bài viết của Đoàn TNTT Lê Bảo Tịnh). Sau giờ sinh hoạt TNTT các em tham dự Thánh Lễ dành riêng cho Thiếu Nhi. Các lớp Việt Ngữ sinh hoạt trong ngày thứ Bảy hàng tuần từ 9:00 tới 12:30 (xem chi tiết về sinh hoạt trong bài viết của Trường Việt Ngữ Lê Bảo Tịnh).

Đặc biệt trong Chương Trình Giáo Lý Ngành Trẻ có 3 lớp cơ bản chính yếu để chuẩn bị cho các em học sinh được lãnh nhận các Bí Tích và “Sứ Mạng Sai Đi”:

 • Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu: là lớp cho các em học sinh đã hoàn tất hai năm Giáo Lý lớp 2 và 3 để chuẩn bị được lãnh nhận Bí Tích Giải Tội & Bí Tích Mình Thánh Chúa.
 • Lớp Thêm Sức: là lớp cho các em học sinh đã hoàn tất hai năm Giáo Lý lớp 9 và 10 để chuẩn bị được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức.
 • Lớp Vào Đời: là lớp tương đương chương trình Giáo Lý Bao Đồng ở Việt Nam, dành cho các em học sinh đã lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức, nhưng tự nguyện muốn tiếp tục học thêm để trau dồi kiến thức giáo lý đức tin.

Mục đích của chương trình Giáo Lý Vào Đời: là để trang bị cho các em một hành trang Giáo Lý và kiến thức luân lý vững chắc và trong sáng, trước khi các em rời gia đình và Giáo Xứ đi vào các môi trường sống trong xã hội.

Giáo trình của lớp Giáo Lý Vào Đời: gồm những môn học trao đổi kiến thức căn bản về Lịch Sử Giáo Hội, trách nhiệm luân lý, đời sống nhân bản người Kitô hữu, đời sống tâm linh cầu nguyện, và những chuyên đề thực dụng về đời sống xã hội, nhằm mục đích chuẩn bị cho các học sinh được “Sai Đi” sẵn sàng bước vào đời sống trong các môi trường đại học và làm việc ngoài xã hội.

Lời kết:

Nhìn lại chặng đường 16 năm sinh hoạt đã đi qua, Ban Giáo Dục Ngành Trẻ đã trải qua nhiều gian nan thử thách, có những thử thách và khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua được. Nhưng nhờ Ơn Chúa Quan Phòng, và nhờ sự quan tâm chăm sóc của Đức Ông Chánh Xứ và Hội Đồng Mục Vụ, cùng sự tích cực hỗ trợ của Hội Phụ Huynh Học Sinh, đặc biệt là việc sẵn sàng hy sinh phục vụ không ngừng của các Thầy Cô Giáo Lý Viên, Thầy Cô Việt Ngữ, các Huynh Trưởng, mà Ban Giáo Dục Ngành Trẻ hôm nay rất vui mừng và được khích lệ khi nhìn thấy mỗi em học sinh đã và đang trưởng thành trong đời sống đức tin, nhân bản, biết yêu qúy truyền thống, ngôn ngữ và văn hóa tốt đẹp của tổ tiên dân tộc Việt Nam chúng ta, đúng với mục đích của Chương Trình Giáo Dục “Toàn Diện” Ngành Trẻ tại Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam.

Ghi nhận trong dịp Giáo Xứ Kỷ Niệm & Cảm Tạ 10 Năm Hồng Ân
Ban Giáo Dục - Ngành Trẻ

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree