• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
  • 770-472-9963

Ban Trị Sự Nhiệm Kỳ 2013 - 2016Giám Đốc

Đức Ông Francis Phạm Văn Phương

Linh Hướng

Thầy Phó Tế Giuse Nguyễn Hòa Phú

Ban Trị Sự
Đoàn Trưởng Anh Phêrô Bùi Chiến Thắng 678-463-4947 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phó Nội Vụ Anh Batôlômêô Trần Văn Kiệm 404-409-2536  
Phó Ngoại Vụ Anh Giuse Nguyễn Liên 678-200-8047  
Phó Truyên Huấn Anh Gioan Baotixita Phạm Hồng Nguyên 404-693-0226  
Thư Ký Anh Vincentê Nguyễn Trí Dũng 678-697-0259  
Thủ Qũy Anh Giuse Nguyễn Phụ Được 404-428-9882 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Toán Trưởng
Toán Cố Vấn Toán Trưởng: Ông Đôminicô Nguyễn Văn Chiến
Toán Phó:  Ông Matthêu Nguyễn Đức Trọng
Toán Truyền Tin Ông Đôminicô Nguyễn Thanh Hùng
Toán Lên Trời Ông Vincentê Nguyễn Văn Trung
Toán Thăm Viếng Toán Trưởng: Anh Giuse Trần Tony
Toán Phó:  Anh Giuse Phùng Dũng
Toán Mân Côi Toán Trưởng: Ông Phanxicô Maria Trần Văn Chiếng
Toán Phó:  Anh Phêrô Bùi Tiến Dũng
Toán Vô Nhiễm Anh Giuse Nguyễn Trí Dũng

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree