• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
  • 770-472-9963

Tổ Chức: Phong trào Liên Minh Thánh Tâm Giáo xứ Đức Mẹ Việt Nam là một hội Đoàn Tôn Sùng Thánh Tâm Chúa và mở Rộng Nước Thánh Tâm Chúa và sống theo tinh thần mến Chúa yêu người Trong Giáo Hội Hoàn Vũ, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam là một thành phần của Phong Trào Công Giáo Tiến Hành.Trong Giáo Hội điạ phương. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam, Tổng Giáo Phận Atlanta Georgia là Đoàn tiên khởi trong Tổng Giáo Phận.

Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm: Dành riêng cho nam giới, Được Cha Édouard Hamon thuộc Dòng Tên sáng lập năm 1883 tại Canada. Phong Trào lấy tinh thần cầu nguyện và sự nhiệt thành của Hội Tông Đồ Cầu Nguyện làm nền tảng. Linh mục sáng lập đã định ra mục tiêu cho Phong Trào là nhờ vào sự nhiệt thành tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu, Phong Trào nhắm mục đích dùng nam giới để duy trì tinh thần Công Giáo trong gia đình. Cha cũng xác định thêm: Phong Trào là một liên minh hợp nhất tâm hồn các tín hữu lại với Thánh Tâm Chúa để truyền bá và duy trì tinh thần công giáo trong các gia đình và ngoài xã hội.

Tai Việt Nam: Phong Trào Được thành lập và bắt đầu hoạt động từ năm 1950, được cha Gagnon, tức cha Nhân (tên Việt Nam) Dòng Chúa Cứu Thế, thành lập tại Giáo Xứ Thái Hà, Ấp Nam Đồng, Hà Nội. Hai năm sau ngày thành lập, ngài trao lại trách nhiệm điều hành Phong Trào cho cha Giacôbê Đào Hữu Thọ.

Sau biến cố 20 tháng 7 năm 1954 chia đôi đất nước cha Giacôbê Đào Hữu Thọ tiếp tục xây dựng và phát triển Phong Trào LMTT tại miền Nam Việt Nam, cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau năm 1975 bằng nhiều cách Phong Trào vẫn sinh hoạt cho đến ngày hôm nay.

Tại Hoa Kỳ và Hải Ngoại: Biến cố 30 tháng 4-năm 1975, khiến hàng triệu người Việt Nam phải bỏ quê hương ra đi sinh sống tại các nước tự do thì Phong Trào LMTT cũng được những đoàn viên trung kiên mang theo và tái tổ chức hoạt động bất cứ quốc gia nào có người Việt Nam Công giáo định cư. Đặc biệt tại Hoa Kỳ, từ toán Liên Minh Thánh Tâm đầu tiên tại Giáo Phận Orange, California, Phong Trào đã phát triển mạnh mẽ thành Đoàn, rồi thành Liên Đoàn LMTT vào năm 1990, rồi mở rộng đến các tiểu bang mà người Việt cư ngụ .

Tại Tổng Giáo Phận Atlanta, Georgia: Riêng tại Họ Đạo Đức Mẹ Việt Nam, thì Phong Trào LMTT bắt đầu hình thành từ năm 1994 do Cha Francis Phạm Văn Phương, cùng với những anh em nhiệt tình gây dựng lại Phong Trào.

Tôn Chỉ:

  • Xưng tụng Thiên Chúa là tình yêu.
  • Cổ vũ “Lòng Tôn Sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu.”

Mục Đích:

  • Hợp nhất mọi tâm hồn các tín hữu Yêu Mến - Đền Tạ Thánh Tâm Chúa.
  • Duy trì nền tảng Kitô giáo trong gia đình để Tôn Vinh Thánh Tâm Chúa

Khẩu Hiệu:

  • “Nước Chúa Trị Đến,” được dùng như kim chỉ nam của Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree