• default color
  • blue color
  • red color
  • green color
  • cyan color
Bạn đang xem: Trang Nhà Bài Đọc Thánh Lễ Hôn Phối

Các Bài Đọc Lễ Hôn Phối

Bài Đọc I (St 2, 18-24)

Bài trích sách Sáng Thế

Chúa là Thiên Chúa phán: Đàn ông ở một mình không tốt. Ta hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó. Sau khi lấy bùn đất dựng nên mọi thứ thú vật dưới đất và toàn thể chim chóc trên trời, Thiên Chúa dẫn đến trước mặt Ađam để coi ông gọi chúng thế nào, và sinh vật nào được Ađam gọi, thì chính đó là tên nó. Ađam liền đặt tên cho mọi súc vật, chim trời và muông thú. Nhưng Ađam không gặp một người nội trợ giống như mình. Vậy Thiên Chúa khiến cho Ađam ngủ say, và khi ông đang ngủ, Người lấy một xương sườn của ông, và đắp thịt lại. Thiên Chúa làm cho chiếc xương sườn đã lấy từ Ađam trở thành người đàn bà, rồi dẫn đến Ađam. Ađam liền nói: Giờ đây xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì bi người nam mà ra. Vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ, mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân thể.

Lời của Chúa.

Bài Đọc I (Tb 8, 5-10)

Bài Trích Sách Tôbia.

Buổi tối hôm thành hôn, Tôbia nói với Sara rằng: Chúng ta là con cháu các thánh, chúng ta không thể kết bạn như những người chư dân, họ không nhìn biết Thiên Chúa. Thế rồi cả hai người cùng đứng dậy thành khẩn cầu xin cho được an lành. Tôbia đã nguyện rằng: Lạy Chúa là Thiên Chúa của cha ông chúng tôi! Trời đất, biển khơi, khe suối, sông ngòi và mọi loài Chúa dựng nên, ở những nơi đó, hết thảy chúng hãy ca tụng Chúa! Chúa đã dùng bùn đất mà tác tạo Ađam và ban cho ông được Evà làm người nội trợ. Và giờ đây, thân lạy Chúa, Chúa biết rằng không phải vì lý do sắc dục mà tôi cưới cô em đây làm vợ, song chỉ vì mến yêu dòng dõi những người biết ca tụng danh Chúa tới muôn đời. Sara cũng nguyện rằng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng tôi, nguyện cho cả hai chúng tôi được sống khang an tới tuổi già.

Lời của Chúa.

Bài Đọc II (Cl 3, 12-17)

Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gởi tín hữu Côlôsê

Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau, nếu người này có chuyện phải oán trách người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Trên hết mọi sự anh em hãy có đức yêu thương, đó là giây ràng buộc mọi điều toàn thiện. Nguyện xin bình an của Đức Kitô làm chủ trong lòng anh em, sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới "hưởng thụ" để làm nên một thân thể. Anh em hãy cảm tạ Thiện Chúa. Nguyện cho Lời Đức Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em. Với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy học hỏi và nhủ bảo lẫn nhau. Hãy dùng những bài Thánh Vịnh, những khúc ca và những bài hát thiêng liêng cùng với lòng tri ân, để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ Ngài mà tạ ơn Thiên Chúa là Cha chúng ta.

Lời của Chúa

Bài Đọc II (Ep 5, 28, 21-33)

Bài Trích Thơ Thánh Phaolô Tông Đồ Gửi Tín Hữu Êphêsô

Anh em thân mến, anh em hãy sống trong tình thương, như Đức Kitô yêu thương chúng ta và phó mình vì chúng ta. Anh em hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Đức Kitô. Người vợ hãy phục tùng chồng mình như đối với Chúa. Vì chồng là đầu người vợ như Đức Kitô là đầu Hội Thánh: Chính Người là Đấng Cứu chuộc thân thể mình. Như Hội Thánh phục tùng Đức Kitô thế nào, thì người vợ cũng phục tùng chồng mình trong mọi sự như vậy.

Hỡi những Người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình, như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và phó mình vì Hội Thánh, để thánh hóa Hội Thánh khi người dùng nước và Lời Hằng Sống rửa sạch Hội Thánh, ngõ hầu bày tỏ cho Mình một Hội Thánh vinh quang, không vết nhơ, không nhăn nheo hay phải điều gì khác tương tự, nhưng thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình. Vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và nâng niu nó, như Đức Kitô đối với Hội Thánh: Vì chúng ta là chi thể của thân xác Người, do xương thịt Người. Bởi thế, người nam sẽ lìa bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ mình: và cả hai nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao, tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Dù sao, mỗi người trong anh em hãy yêu thương vợ như bản thân mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng.

Lời của Chúa

Bài Phúc Âm (Ga 15, 9-17)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con.

Phúc Âm của Chúa

Bài Phúc Âm (Mc 10, 2-12)

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô

Khi ấy những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu rằng “Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?" Người đáp: "Môsê đã truyền cho các ông thế nào?” Họ thưa: “Môsê đã cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị”. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: “Chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái với vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ”. Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điểm đó. Và Người bảo các ông: “Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng và lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình”.

Phúc Âm của Chúa

The First Reading (Genesis 2, 18-24)

The First Reading from the Book of Genesis

The LORD God said: “It is not good for the man to be alone. I will make a suitable partner for him.” So the LORD God formed out of the ground various wild animals and various birds of the air, and he brought them to the man to see what he would call them; whatever the man called each of them would be its name. The man gave names to all the cattle, all the birds of the air, and all wild animals; but none proved to be the suitable partner for the man.
So the LORD God cast a deep sleep on the man, and while he was asleep, he took out one of his ribs and closed up its place with flesh. The LORD God then built up into a woman the rib that he had taken from the man. When he brought her to the man, the man said: “This one, at last, is bone of my bones and flesh of my flesh; This one shall be called ‘woman,’ for out of ‘her man’ this one has been taken.”
That is why a man leaves his father and mother and clings to his wife, and the two of them become one body.

The Word of the Lord

The First Reading (Tobit 8, 5-7)

A reading from the book of Tobit

On their wedding night, Sarah got up, she and Tobiah started to pray and beg that deliverance might be theirs. He began with these words:
"Blessed are you, O God of our fathers; praised be your name forever and ever. Let the heavens and all your creation praise you forever. You made Adam and you gave him his wife Eve to be his help and support; and from these two the human race descended. You said, 'It is not good for the man to be alone; let us make him a partner like himself.' Now, Lord, you know that I take this wife of mine not because of lust, but for a noble purpose. Call down your mercy on me and on her, and allow us to live together to a happy old age."

The word of the Lord

The Second Reading (Colossians 3:12-17)

A reading from the letter of Paul to the Colossians

Because you are God's chosen ones, holy and beloved, clothe yourselves with heartfelt mercy, with kindness, humility, meekness, and patience. Bear with one another; forgive whatever grievances you have against one another. Forgive as the Lord has forgiven you. Over all these virtues put on love, which binds the rest together and makes them perfect. Christ's peace must reign in your hearts, since as members of the one body you have been called to that peace. Dedicate yourselves to thankfulness. Let the word of Christ, rich as it is, dwell in you. In wisdom made perfect, instruct and admonish one another. Sing gratefully to God from your hearts in psalms, hymns, and inspired songs. Whatever you do, whether in speech or in action, do it in the name of the Lord Jesus. Give thanks to God the Father through him.

The Word of the Lord.

The Second Reading (Ephesians 5, 2a, 21-33)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Ephesians

Follow the way of love, even as Christ loved you. He gave himself for us. Defer to one another out of reverence for Christ. Wives should be submissive to their husbands as if to the Lord because the husband is head of his wife just as Christ is head of his body the church, as well as its savior. As the church is submits to Christ, so wives should submits to their husbands in everything. Husbands, love your wives, as Christ loved the hurch. He gave himself up for her to make her holy, purifying her in the bath of water by the power of the word, to present to himself a glorious church, holy and immaculate, without stain or wrinkle or anything of that sort. Husbands should love their wives as they do their own bodies. He who loves his wife loves himself. Observe that no one ever hates his own flesh; no, he nourishes it and take care of it as Christ cares for the church, for we are members of his body. "For this reason a man shall leave his father and mother and shall cling to his wife, and the two shall be made into one."
This is a great foreshadowing; I mean that it refers to Christ and the church. In any case, each one should love his wife as he loves himself, the wife for her part showing respect for her husband.

The Word of the Lord

Gospel (John 15:9-17)

A reading from the holy Gospel according to John

Jesus said to his disciples, "As the Father has loved me, so I have loved you; live on in my love. You will live in my love, if you keep my commandments, even as I have kept my Father's commandments, and live in his love. All this I tell you that my joy may be yours and your joy may be complete. This is my commandment: Love one another as I have loved you.

The Gospel of the Lord

Gospel (Mark 10:6-9)

A reading from the Holy Gospel according to Mark

Then some Pharisees came up and as a test began to ask him whether it was permissible for a husband to divorce his wife. In reply he said: "What command did Moses give you?" They answerd, "Moses permitted divorce and the writing of decree of divorce." But Jesus told them: "He wrote that commandment for you because of our stubborness. At the beginning of creation God made them male and female. For this reason a man shall leave his father and mother and the two shall become as one. They are no longer two but one flesh . Therefore, let no man separate what God has joined." Back in the house again, the disciples began to question him about this. He told them, "Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her; and the woman who divorces her husband and marries another commits adultery".

The Gospel of the Lord