• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
  • 770-472-9963

                                        Bài đọc: Hc 27:33-28:9; Rm 14:7-9; Mt18:21-35        

Chủ đề: Tha Thứ là sự lựa chọn dẫn đến sự sống đích thực

Cuộc sống luôn luôn là sư chọn lựa giữa hai thái độ giận giữ hay tha thứ.  Chúng ta sẽ sống trong sự khoan dung và nhân hậu hay là giữ mải trong tâm khảm hận thù và tệ hại hơn nữa là  tìm cách trả thù?  Câu hỏi này tuỳ vào lối suy nghĩ và hành động hơn hẳn là lý thuyết suông, và  phải được trả lời bằng chính kinh nghiệm của cuộc sống cách cụ thể.  Chúng ta luôn để lại trong tâm hồn sự đau khổ, buồn phiền, hay là với thiện chí nới rộng bàn tay kiến tạo bình an.  Làm theo điều Chúa dậy thực sự là rất khó khăn, nhưng nếu chúng ta chứng tỏ tình yêu thương tha thứ cho người đã xúc phạm tới chính mình, chúng ta chắc chắn rằng Chúa đối xử với mỗi người cùng sự tha thứ như vậy. 

Các bài đọc cho chúng ta nhận ra gía trị của thương yêu và tha thứ trong Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe.  Bài đọc I Sách Huấn Ca nói tới thịnh nộ và giận dữ đều đáng ghê tởm và người có tội đều mắc cả hai mà chính người đó sẽ bị xét xử.  Nói cách tương tư như vậy nếu chúng ta biết tha thứ cho người khác, chúng ta cũng được chính Chúa tha thứ mọi lỗi lầm và sẽ thoát khỏi sự phát xét của Chúa.  Cuộc sống con người ai cũng phải nhận ra sự thật này sự hư nát và sự chết; và chính vì thế, mỗi người phải biết chấm dứt hận thù và phải biết trung thành với các giới răn bằng sự kính sợ Chúa, và đừng giận dữ người khác.

Bài đọc II Thánh Phaolô khuyên nhủ mỗi người không người nào sống hay chết cho chính mình, nhưng là cho chính Chúa.  Ngay khi còn sống phải biết sống cho Chúa, và nếu chết là chết cho Chúa.  Mỗi người đều thuộc về Chúa dù đang sống hay là chết.  Chính Chúa phải là chủ của sự sống lẫn sự chết.  Đây cũng là lý do Đức Giêsu đã chết và đã sống lại là để cai trị kẻ sống và kẻ chết.  Chính vì thế, Người là Chúa của tất cả mọi người kể cả người còn sống hay chết.  Người đã sống, chịu chết, và sống lại để làm Chúa của tất cả mọi người mọi vật trong  vũ trụ.

Bài Phúc Âm hôm nay chúng ta vừa nghe khi công bố về Thánh Phêrô hỏi Chúa Giêsu, “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần.  Có phải đến bẩy lần không? Chúa Giêsu đáp, “Thầy không bảo con phải tha đến bẩy lần, nhưng đến bẩy mươi lần bẩy.”  Con số bẩy theo Thánh Kinh là con số toàn hảo, nhưng phải tha thứ đến bẩy mươi lần bẩy có nghĩa là phải biết tha thứ không phải dựa vào số lần mà thôi, mà còn phải biết tha thứ luôn luôn và mãi mãi.  Để minh hoạ cho dễ hiểu, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn ông chủ tính sổ với các đầy tớ, cách đặc biệt là người đầy tớ không biết tha thứ.

Có người đầy tớ mắc nợ ông chủ mười ngàn nén bạc (tương đương 1 Billion Dollars), số tiền rất lớn, nhưng người đầy tớ van xin, “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, và tôi sẽ trả cho ngài tất cả.”  Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y.  Nhưng khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc (tương đương 50 Cents hiện nay).  Người bạn đó cũng sụp lạy dưới chân và van lơn rằng, “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh.”  Y không nghe, bắt người bạn tống ngục, cho đến khi trả nợ xong. 

Cả hai lời van xin dẫn đến kết qủa khác nhau.  Lời van xin của đầy tớ đối với ông chủ được nghe và tha nợ.  Lời van xin của người bạn là con nợ đối với người vừa được tha nợ bởi ông chủ lại không được tha, mà phải bị tống ngục để thanh toán nợ nần.  Kết qủa trái ngược này đã đến tai ông chủ, nên ông đòi y đến và bảo rằng, “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?”  Số tiền nợ 1 Billion Dollars được tha bởi ông chủ; trong khi số tiền nợ 50 Cents lại không được tha bởi người bạn. Để dễ hiểu, số tiền nợ lớn mà được tha hoàn toàn là do lòng thương và tha thứ bởi ông chủ như là tội lỗi của chúng ta xúc phạm tới Chúa mà được tha hoàn toàn.  Trong khi đó, số tiền nhỏ của người bạn lại bị tống ngục như là lầm lỗi mà chúng ta xúc phạm với nhau lại không được tha thứ.  Và cũng chính bởi sự không tha thứ của con người với nhau mà Chúa nói rõ ràng, “Vậy Cha trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”

Chúa Giêsu không chỉ giảng dậy sự tha thứ, nhưng Người còn tha thứ cho những người tội lỗi. Maria Magdalene đã được tha thứ; người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình cũng được tha thứ.  Người tội lỗi bị bệnh liệt giường tại Carphanaum cũng được tha thứ;  người đàn ông mắc bệnh kinh phong cũng được tha thứ.  Ngay cả lúc bị treo trên thập giá, Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi cho những người đóng đinh Chúa vì họ không biết việc họ làm, và Chúa còn tha thứ tội lỗi cho người trộm lành cùng bị treo trên thập giá bên phải bên cạnh Chúa.  Nói cách ngắn gọn, lời giảng dậy về sự tha thứ đã được cụ thể hóa bằng chính thái độ yêu thương và tha thứ cho các tội nhân. 

Nhân đức thương yêu và tha thứ là giới luật thứ hai được nới rộng bởi chính Chúa, “Hãy yêu thương người khác như chính mình.”  Tình yêu chân thật ao ước sự thiện hảo cho người được yêu.  Tình yêu chân thật tới những người khác cụ thể được nhận ra khi biết tha thứ tất cả sự lỗi phạm, lầm lỗi kể cả tội lỗi gây ra do sự xúc phạm chống lại người yêu một cách vô tình hay hữu ý.  Nới rộng của tha thứ là chính tình yêu đối với người khác như chính mình vậy.  Ai mà chẳng muốn tha thứ cho chính mình những lầm lỗi và khuyết điểm.  Nhưng yêu thương người khác, và ngay cả kẻ thù như chính mình thật sự là một lời kêu gọi thật khó khăn và thử thách.  Điều này chính là sự nới rộng của tha thứ trong tình yêu mà Chúa dậy và đã thực hành để làm gương cho chúng ta mỗi người trong cuộc sống hằng  ngày.

Trong hạnh các Thánh có kể lại truyện của Thánh Thomas Moore bên Vương Quốc Anh gần đến lúc bị chặt đầu bởi lệnh của Vua Henry VIII, ngài được hỏi có giận dữ thù hằn với vua hay không?  Ngài thành thực trả lời không và đáp lại rằng ngài muốn bắt chước Thánh Stêphanô, đã tha thứ cho Paul và những người khác ném đá ngài cho tới chết.  Đây chính là gương sáng theo tinh thần của Chúa hiện thể hóa trong cuộc sống của tất cả các Thánh.  Chúng ta là con người và chưa thể thực hiện được sự tha thứ mà Chúa dạy, nhưng chúng ta cũng học được tinh thần tha thứ trong tình yêu đích thực làm cho chúng ta dần dần thay đổi từ nếp suy nghĩ và hành động. 

Một trong Bí Tích mà chúng ta lãnh nhận ơn tha thứ và bình an của Chúa là Bí Tích Hoà Giải, hay Tha Tội.  Như là chính Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi cho những tội nhân, Người muốn tiếp tục trao ban tới những vị kế nhiệm trong Hội Thánh sự tha thứ để tất cả các hối nhân trong mọi thời đại có thể tìm đến ích lợi thiêng liêng của ơn tha thứ và bình an của Bí Tích.  Chúng ta được kêu gọi lãnh nhận sự tha thứ và bình an bởi chính Chúa qua thừa tác vụ Linh Mục; và đến lượt chúng ta mỗi người cũng được kêu gọi nới rộng sự tha thứ và yêu thương tới những người mà chúng ta gặp bất kể là người mà chúng ta xin sự tha thứ vì lầm lỗi, hay sẵn lòng tha thứ cho người mắc lỗi với chúng ta.

Có thể nói rằng sự giận dữ hay thù oán phải chấm dứt trước tiên trong tâm hồn của chính mỗi người trước khi chúng ta tiến thêm bước nữa là sự tha thứ, và nới rộng nó trong tình yêu.  Thù oán làm cho tâm hồn chúng ta không có bình an.  Tha thứ làm cho chúng ta an tâm và tin tưởng chúng ta thứ cho người mắc lỗi với mình để chính Chúa lại tha thứ tội lỗi riêng của mỗi người.  Tha thứ của Chúa ban tặng cho con người không kể số lần và không đặt điều kiện nào cả.  Tha thứ của con người dành cho nhau phải là điều kiện để lãnh nhận ơn tha thứ và bình an của Chúa.  Tha thứ cho người khác khi còn đang sống trên trần gian phải là điều kiện phải làm để chính mỗi người nhận được sự phán xét đầy lòng tha thứ và thương yêu của Chúa khi chúng ta mỗi người đứng trước toà xét xử vào ngày sau cùng.    

Nói cách ngắn gọn, Chúa đòi điều kiện con người phải biết tha thứ cho nhau, rồi Chúa tha thứ cho mỗi người không kể bao nhiêu lần và không đòi điều kiện vì lòng khoan dung và nhân hậu của Chúa dành cho hết mọi người là con cái Thiên Chúa.  Tha thứ cho nhau ngay bây giờ để được tha thứ bởi Chúa không những trong cuộc sống hiện tại, mà ngay cả trong sự phán xét sau này.  Số phận mỗi người tuỳ thuộc vào sự tha thứ trong tình yêu được chính Chúa dậy và làm gương cho chúng ta để noi theo và bắt chước.

Lm. Phêrô Vũ Ngọc Đức  

   

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree