• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
  • 770-472-9963

Chương trình TNTT năm nay sẽ bắt đầu bằng việc học trực tuyến - Virtual. Sinh Hoạt cho đến khi có thông báo mới.

Ngày 6 tháng 9 năm 2020: Bắt đầu đăng ký năm học. Ðơn đăng ký sẽ được để ở cuối nhà thờ. Ðơn đăng ký online sẽ được đăng trên website giáo xứ, tờ thông tin giáo xứ, website và facebook page của đoàn. Tối đa một lớp là 30 em, sẽ không có lớp A hay B.

Ngày 20 tháng 9 năm 2020: Hạn chót nhận đơn đăng ký.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree