• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
  • 770-472-9963

Trong thời gian dịch bệnh vừa qua xẩy ra từ khoảng tháng 02, và còn đang kéo dài trong lúc này, nên các lớp đang được chuẩn bị lãnh nhận các Bí Tích bị đình hoãn lại, đến nay tạm thời đã ổn định sau thời gian đình chỉ các Thánh Lễ Công Cộng.  Giáo Xứ chính thức thông báo cho các lớp đang được chuẩn bị trong thời gian này như sau:

I.  Các lớp chuẩn bị lãnh nhận Bí Tích

  1. Dự Tòng: anh chị em đang tham dự lớp Dự Tòng gồm 11 anh chị em đang được chuẩn bị trong một vài tuần nữa vào các Chúa Nhật: 26/07; 02/08; 09/08 từ lúc 10:00 AM-12:00 PM tại Nhà Hội Họp I (Conference I). Các anh chị em sẽ lãnh nhận Bí Tích Khai Tâm (Rửa Tội, Thêm Sức, và Mình Máu Thánh Chúa) vào ngày Chúa Nhật 16/08 trong Thánh Lễ lúc 8:30 AM.  Xin các anh chị em tiếp tục tham dự các lớp chuẩn bị này; cũng như các người nhận đỡ đầu giúp đỡ những anh chị em này trong những tuần còn lại này.

  2. Xưng Tội và Rước Lễ Lần Đầu: các em đang tham dự lớp Xưng Tội và Rước Lễ Lần Đầu năm nay sẽ được tổ chức vào ngày Chúa Nhật 11/10 trong Thánh Lễ lúc 10:30 AM.

  3. Thêm Sức: các em trong lớp Thêm Sức năm nay sẽ đuợc ban Bí Tích Thêm Sức vào ngày Chúa Nhật 01/11 -- Lễ Các Thánh vào lúc 10:30 AM bởi Đức Tổng Giám Mục Gregory John Hartmayer, OFM. Conv.

 II.  Đại Hội Đức Mẹ LaVang năm nay 2020

Theo truyền thống Giáo Xứ hằng năm vào tuần lễ cuối cùng của Tháng Mười, Tháng Mân Côi, chúng ta sẽ tổ chức Đại Hội Đức Mẹ LaVang theo dự định vào tuần lễ từ ngày 19/10-25/10 như đã in trên lịch.  Nhưng vì năm nay do đại dịch COVID-19, và chưa ổn định về cả Thánh Lễ, cũng như sinh hoạt khác, chúng ta quyết định huỷ bỏ Đại Hội Đức Mẹ LaVang năm nay và mong rằng sang năm 2021, chúng ta sẽ tổ chức lại bình thường.

III.  Chương Trình Giáo Dục Ngành Trẻ

Trong thời gian này, Ban Giáo Dục Ngành Trẻ bao gồm: Việt Ngữ, Giáo Lý và Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ có những buổi hội họp bàn thảo chi tiết chương trình giáo dục tiếng Việt, cũng như đức tin.  Cụ thể Giáo Xứ sẽ tuân thủ theo:

  1. Sự hướng dẫn của Bộ Y Tế và Sức Khoẻ Công Cộng của cả CDC (Center of Disease Control) và Tiểu Bang Georgia, cũng như Giáo Dục các Trường Công Quận Clayton, và hướng dẫn của Tổng Giáo Phận.

  2. Cho đến nay Giáo Dục trường Công Quận Clayton chỉ chọn phương pháp giáo dục virtual education mà thôi, nghĩa là các học sinh thay vì đến trường tham dự lớp học, các em sẽ học qua kỹ thuật của vi tính.

  3. Giáo Xứ đang tìm cách giáo dục tiếng Việt và đức tin cũng như sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể phù hợp theo huớng dẫn chung để ngăn ngừa, bảo vệ, cũng như giảm thiểu lây nhiễm của COVID-19, nhưng củng chu toàn bổn phận trách nhiệm hướng dẫn tới mọi giới, và mọi lứa tuổi của giới trẻ.

  4. Xin mọi người kiên nhẫn và quan tâm cũng như hưởng ứng trong thời gian chuẩn bị, đặt ra những chương trình chung, và cũng xin qúi phụ huynh quan tâm cộng tác, và hướng dẫn các em không những tại gia đình, cũng như học tiếng Việt, hay Giáo Lý, và tham dự các giờ phụng vụ, nhất là phụng vụ Thánh Lễ trong các ngày Chúa Nhật.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree