• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
  • 770-472-9963

Chủ đề: "Yêu Không? Yêu sao không vui?"

HƯỜNG DẪN VÀ HỘI THẢO - Linh mục Ðinh Nghị, Dòng Ðaminh đến từ Canada.

CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian: Từ Thứ Bảy 30/03/2019 đến Thứ Năm 04/04/2019.

Thứ Bảy ngày 30/03/2019
- 8:30am Thánh Lễ tại Nhà Thờ
- 5:00pm Thánh Lễ tại Nhà Thờ, giảng thuyết: Linh mục Ðinh Nghị, OP

Chúa Nhật ngày 31/03/2019
Giảng thuyết trong các thánh lễ: Linh mục Ðinh Nghị, OP

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư (từ 01/04/2019 - 03/04/2019)
- 8:30am Thánh lễ tại Nhà Thờ
- 7:00pm
- 9:00pm giảng thuyết và hội thảo tại Nhà Thờ

Thứ Năm 04-04-2019
- 8:30am Thánh Lễ tại Nhà Thờ.
- 7:00pm Ðại Hòa Giải tại Hội Trường, bế mạc tuần lễ tĩnh tâm.

Kính mời mọi người tham dự Mùa Hồng Ân này.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree