• default color
 • blue color
 • red color
 • green color
 • cyan color
Bạn đang xem: Trang Nhà
 

Tháng 5 - Tháng Kính Đức Mẹ

“Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Ðức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta”  (GH 67).

Read more...
   

Học Bổng

Luật Sư Ðoàn Người Mỹ Gốc Việt tại Georgia sẽ tặng 2 học bổng cho Sinh viên Việ...

Thông Báo Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức

Thông Báo Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức

Chúa Nhật, ngày 29 tháng 5 năm 2016. Ðức Giám Mục Wilton D. Gregory sẽ đến Giáo ...

More:

Thông Báo Mừng Lễ Ra Trường Cho Các Tân Khoa Năm 2016

Thông Báo Mừng Lễ Ra Trường Cho Các Tân Khoa Năm 2016

Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam có tổ chức Mừng Lễ Ra Trường Trung Học  & Đại H...

Giáo Họ Dâng Mình

Giáo Họ Dâng Mình

Giờ kinh chiều Chúa Nhật lúc 5 giờ 30 của Giáo họ như sau:

 • Chúa Nhật 29/05/2016 : ...
More:

Lạc Quyên Trong Tuần - 14/15 tháng 5

Lạc Quyên Trong Tuần - 14/15 tháng 5
 • Quỹ Điều Hành
  • Dâng Hiến:  $13,079
  • Ngân Sách: $13,500
  • Dư/Thiếu:    $421
  • Tí...

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân
 • Nghỉ hè tại Pensacola Beach :Mến chúc các gia đình đi nghỉ hè tuần tới "Memorial...