> >

 • default color
 • blue color
 • red color
 • green color
 • cyan color
You are here: Home

Lễ Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Hàng năm Lễ Kính Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam vào ngày 24 tháng 11, Lễ Tạ Ơn của ngày Hoa Kỳ vào Thứ Năm, tuần thứ tư của tháng 11, và như vậy, hai lễ này rất gần với nhau và có năm sẽ trùng hợp với nhau. Hội Ðồng Mục Vụ quyết định, sẽ mừng ngày Thứ Năm Lễ Tạ Ơn như một ngày lễ truyền thống của Giáo xứ, trong đó chúng ta sẽ :

 • Cảm tạ Chúa cho Dân Tộc Hoa Kỳ và cho chúng ta.
 • Tôn vinh các Thánh tiền nhân Tử Ðạo Việt Nam mà chúngta là hậu duệ.
 • Ca Ðoàn có thể quyết định đại diện Giáo xứ mừng Bổn Mạng vào ngày đó, chúng ta sẽ có Thánh Lễ lúc 10:00 giờ sáng tại Nhà Thờ.
 • Trước Thánh Lễ, chúng ta có cuộc rước kiệu Hài Cốt các Thánh Tử Ðạo, đọc kinh cầu xướng danh 118 vị Thánh Tử Ðạo,tham dự thánh lễ tạ ơn trọng thể, rồi về nhà nghỉ ngơi mừng lễtạ ơn.
 

Thông Báo: Mang Trẻ Em Đến Rửa Tội

Thông Báo: Mang Trẻ Em Đến Rửa Tội

Theo lịch trình của Giáo Xứ, các Cha Mẹ đã học lớp Giáo Lý Rửa Tội được tổ chức ...

More:

Chúc Mừng Bổn Mạng

Chúc Mừng Bổn Mạng

Trong tâm tình Mừng kính Thánh Anrê Dũng Lạc và Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam. Là Bổ...

Giáo Họ Thăm Viếng

Giáo Họ Thăm Viếng
 • Chúa Nhật ngày 30/11/2014 Tại nhà Bà Chúc. ÐC:
  1766 Carla Driver
  Morrow, GA 30260
 • Ch...
More:

Lạc Quyên Trong Tuần - 15/16 tháng 11

Lạc Quyên Trong Tuần - 15/16 tháng 11
 • Quỹ Điều Hành
  • Dâng Hiến:  $7,052
  • Ngân Sách: $9,310
  • Dư/Thiếu:    $2,258
 • Qu...

Đoàn TNTT

Đoàn TNTT

Sa Mạc Ithiel - Sa Mạc Nghĩa Sĩ Miền Ðông Nam
Friday 1/2/2015 - Sunday 1/4/2015 Ca...

More:

GXĐMVN Sponsors