• default color
 • blue color
 • red color
 • green color
 • cyan color
You are here: Home

Lễ Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Hàng năm Lễ Kính Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam vào ngày 24 tháng 11, Lễ Tạ Ơn của ngày Hoa Kỳ vào Thứ Năm, tuần thứ tư của tháng 11, và như vậy, hai lễ này rất gần với nhau và có năm sẽ trùng hợp với nhau. Hội Ðồng Mục Vụ quyết định, sẽ mừng ngày Thứ Năm Lễ Tạ Ơn như một ngày lễ truyền thống của Giáo xứ, trong đó chúng ta sẽ:

Read more...
 

CHÀO MỪNG & THÔNG BÁO CỦA CHƯƠNG TRÌNH TTHNGÐ

BÐH / CT-TTNNGÐ / GXÐMVN hân hoan chào mừng Cha Giuse Vũ Ðảo, SJ. sẽ đến với Giáo Xứ vào cuối tuần lễ Tạ Ơn từ thứ Sáu, ngày 27 tháng 11 đến Chúa Nhật, ngày 29 tháng 11 để làm Cha Linh Nguyền cho Khóa Học 642 CT TTHNGÐ với 33 cặp vợ chồng đã ghi danh tham dự.

Read more...
   

Chúc Mừng Bổn Mạng

Trong tâm tình Mừng kính Thánh Anrê Dũng Lạc và Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam. Là Bổn Mạng của Ca Ðoàn Cung Việt. Giáo Xứ Chúc Mừng Bổn Mạng Ca Ðoàn Cung Việt.

Read more...
   

Thông Báo: Mang Trẻ Em Đến Rửa Tội

Thông Báo: Mang Trẻ Em Đến Rửa Tội

Theo lịch trình của Giáo Xứ, các Cha Mẹ đã học lớp Giáo Lý Rửa Tội được tổ chức ...

More:

CHÀO MỪNG & THÔNG BÁO CỦA CHƯƠNG TRÌNH TTHNGÐ

CHÀO MỪNG & THÔNG BÁO CỦA CHƯƠNG TRÌNH TTHNGÐ

BÐH / CT-TTNNGÐ / GXÐMVN hân hoan chào mừng Cha Giuse Vũ Ðảo, SJ. sẽ đến với Giá...

More:

Giáo Họ Dâng Mình

Giáo Họ Dâng Mình

Giờ kinh chiều Chúa Nhật lúc 5 giờ 30 của Giáo họ như sau:

 • CN 22/11/2015 . Giáo họ...
More:

Lạc Quyên Trong Tuần - 14/15 tháng 11

Lạc Quyên Trong Tuần - 14/15 tháng 11
 • Quỹ Điều Hành
  • Dâng Hiến:  $15,575
  • Ngân Sách: $9,775
  • Dư/Thiếu:    $ 5,800
  • T...

Vui Với Người Vui, Khóc Với Kẻ Khóc

Vui Với Người Vui, Khóc Với Kẻ Khóc

Cha Pierre, người sáng lập phong trào Emmaus, chuyên giúp những người không nhà ...

More:

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân
 • Khóa Tĩnh Tâm TT-HNGÐ : Tạ ơn Chúa, đến nay đã có 25 cặp ghi danh tham dự Khóa Tĩ...