> >

  • default color
  • blue color
  • red color
  • green color
  • cyan color
You are here: Home

Tháng Các Đẳng Linh Hồn

Tháng Các Đẳng Linh Hồn

Theo truyền thống Công Giáo, tháng 11 mỗi năm được Giáo hội dành riêng để các tí...

More:

Giáo Họ Vô Nhiễm

 Giáo Họ Vô Nhiễm
  • Chúa Nhật ngày 16/11/2014 . Giáo họ đọc kinhlúc 5 giờ chiều, tại nhà Bà Nguyễn Th...
More:

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân
  • Khóa Học Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Ðình :  Tạ ơn Thánh Gia, cho đến nay, đã có...

GXĐMVN Sponsors