> >

 • default color
 • blue color
 • red color
 • green color
 • cyan color
You are here: Home

Chương Trình Mừng Lễ Sinh Nhật và Năm Mới Năm Nay

1. Chương trình Mừng Lễ Sinh Nhật:

 • Thứ Tư, ngày 24 -12-2014
   • Hồi 7:30 tối: Trình diễn Thánh Ca tại Hội trường, do CÐ Cung Việt và Cung Trầm.
    Hoạt Cảnh Giáng Sinh tại Nhà Thờ, do Ca Ðoàn TNTT
   • Hồi 8:00 tối: Thánh Lễ cho người lớn ở HộiTrường.
    Thánh Lễ cho trẻ em ở Nhà Thờ.
    (Các gia đình lựa chọn tham dự bên nào tuỳ ý) Read more...
 

Thông Báo Rửa Tội và Học Giáo Lý Rửa Tội

Thông Báo Rửa Tội và Học Giáo Lý Rửa Tội

Xin các Cha Mẹ có con em Rửa Tội cần lưu ý.

Theo lịch trình của Giáo Xứ, để giúp ...

Ngày Phát Triển Cộng Đồng

Ngày Phát Triển Cộng Đồng

Ðể chuẩn bị cho ngày Ðại Lễ Chúa Giáng Sinh năm 2014, Giáo Xứ chúng ta có ngày p...

Giáo Họ Thăm Viếng

Giáo Họ Thăm Viếng
 • Chúa Nhật ngày 21/12/2014 Tại nhà Ông Bà Tuyền.ÐC:
  6146 Foxcropt Ct
  Morrow, GA 3026...
More:

Lạc Quyên Trong Tuần - 06/07 tháng 12

Lạc Quyên Trong Tuần - 06/07 tháng 12
 • Quỹ Điều Hành
  • Dâng Hiến:  $9,551
  • Ngân Sách: $9,310
  • Dư/Thiếu:    $241
 • Quỹ ...
More:

Phong Trào Cursillo

Phong Trào Cursillo

Ultreya
Kính mời Quí Thầy Sáu, Quí Soeurs và quí Anh Chị Cursillistas tham dự Buổ...

GXĐMVN Sponsors