• default color
 • blue color
 • red color
 • green color
 • cyan color
Bạn đang xem: Trang Nhà
 

Lời Cảm Tạ Của Đức Ông Francis Phạm Văn Phương

Mến thăm: Quý Cha, Quý Thầy, Quý Soeurs và Quý Chức,

Quý thân nhân và linh tông trong đại gia đình của tôi,

Quý thành viên thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam. Read more...

   

Chúc Mừng Kỷ Niệm Kim Khánh Của Đức Ông

Ban Giáo Dục Ngành Trẻ chúng con hân hoan chúc mừng Ðức Ông nhân ngày kỷ niệm mừng 50 năm thụ phong Thánh chức Linh mục của Ðức Ông. Read more...

   

Chúc Mừng Rửa Tội

Chúc Mừng Rửa Tội

Giáo xứ chúc mừng các em sau đây và chúc mừng đình có con em gia nhập Cộng Ðồng ...

Giáo Họ Truyền Tin

Giáo Họ Truyền Tin

Thứ Bảy ngày 7-5-2016, giáo họ Truyền Tin và Dâng Mình cùng rước Ðức Mẹ. Xin mờ...

More:

Lạc Quyên Trong Tuần - 23/24 tháng 4

Lạc Quyên Trong Tuần - 23/24 tháng 4
 • Quỹ Điều Hành
  • Dâng Hiến:  $12,545
  • Ngân Sách: $13,850
  • Dư/Thiếu:    $955
  • Tí...

Phong Trào Cursillo

Phong Trào Cursillo

Phong Trào Cursillo sẽ có Buổi Tĩnh Tâm cho các khóa Cursillo sắp tới vào: Thời ...

More: